• Polona KeršPolona Kerš – NPK »Pomočnik / Pomočnica kuharja / kuharice«