Kako do NPK-ja

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.


Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)

3. preverjanje in potrjevanje NPK                                                                                                                      

Kandidat
kandidat
Prijava
prijava
Dokazila
dokazilaZbirna mapa

zbirna mapakandidat izpolnjuje pogojekandidat ne izpolnjuje pogojev

možnost usposabljanja

 potrjevanje zbirne mape

 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooplit4

  Potrditev strokovne usposobljenosti je prednost pri pridobivanju dela v gozdu (pri sedanjih koncesionarjih). Poleg tega prinaša tudi manj težav z inšpekcijskimi službami.

  Preberite več ...
 • Tooltip5

  Za pridobitev NPK izvajalec zidanja in ometavanja sem se odločil, ker po dvajsetih letih dela kot zidar nisem imel za to nobenega potrdila. Certifikat sem pridobil na lastno željo, saj ne potrebujem vizuma za delo, ker sem državljan Slovenije.

  Preberite več ...
 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...
 • Tooltip8

  Nataša B. je pridobila NPK za socialno oskrbovalko. Že vrsto let dela kot strežnica v domu starejših. Zdaj pomaga tudi starejšim na domu.

  Dandanes veliko starejših potrebuje oskrbo na domu. S pridobitvijo NPK za socialno oskrbovalko bom kakovostno ponujala pomoč, ki jo bodo potrebovali ali zahtevali od mene.

  Preberite več ...
 • Tooltip9

  Judita Demšar je pridobila NPK predelovalke mleka. Potrditev je spodbuda za prihodnost.

  S sirarstvom se ukvarjam že dobrih 15 let. Znanje sem iskala na raznih tečajih in seminarjih doma in v tujini; potrebnega je veliko praktičnega znanja, in ker je KGZS pripravljena potrditi to znanje, bi bilo škoda, da bi bila brez certifikata.

  Preberite več ...
 • Tooltip10

  Pripadnik Slovenske vojske je pridobil NPK za vojaka bolničarja. Omogoča mu udejstvovanje tudi zunaj Slovenske vojske.

  Imam pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za vojaka bolničarja. Nacionalno poklicno kvalifikacijo sem pridobil zaradi opravljanja del in nalog vojaškega bolničarja v Slovenski vojski, kjer sem zaposlen.

  Preberite več ...

Izjave imetnikov NPK

Vas zanimajo razmišljanja posameznikov, ki so pridobili NPK?
Poglejte si njihove izjave.