NPK odpira vrata

Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti  so:


- dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;

- razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušenje in neformalno učenje;

- lažje prehajanje iz ene dejavnosti ali enega podjetja ali v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna  listina;

- večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;

- napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko posameznik pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;

- pridobivanje osnov za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;

- večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;

- povečana možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip5

  Za pridobitev NPK izvajalec zidanja in ometavanja sem se odločil, ker po dvajsetih letih dela kot zidar nisem imel za to nobenega potrdila. Certifikat sem pridobil na lastno željo, saj ne potrebujem vizuma za delo, ker sem državljan Slovenije.

  Preberite več ...
 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip10

  Pripadnik Slovenske vojske je pridobil NPK za vojaka bolničarja. Omogoča mu udejstvovanje tudi zunaj Slovenske vojske.

  Imam pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za vojaka bolničarja. Nacionalno poklicno kvalifikacijo sem pridobil zaradi opravljanja del in nalog vojaškega bolničarja v Slovenski vojski, kjer sem zaposlen.

  Preberite več ...
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...