Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:

- so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

- so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

- želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
  oz. končati formalni izobraževalni program.

 • Tooltip9

  Judita Demšar je pridobila NPK predelovalke mleka. Potrditev je spodbuda za prihodnost.

  S sirarstvom se ukvarjam že dobrih 15 let. Znanje sem iskala na raznih tečajih in seminarjih doma in v tujini; potrebnega je veliko praktičnega znanja, in ker je KGZS pripravljena potrditi to znanje, bi bilo škoda, da bi bila brez certifikata.

  Preberite več ...
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooplit4

  Potrditev strokovne usposobljenosti je prednost pri pridobivanju dela v gozdu (pri sedanjih koncesionarjih). Poleg tega prinaša tudi manj težav z inšpekcijskimi službami.

  Preberite več ...

Izjave imetnikov NPK

Vas zanimajo razmišljanja posameznikov, ki so pridobili NPK?
Poglejte si njihove izjave.