tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 117/12.12.2008

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec maske/oblikovalka maske 2130.029.6.1

Klasius-P16

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Oblikovalec / oblikovalka maske 2130.029.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske ali
 • NPK Masker/maskerka in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • sposobnost načrtovanja racionalne uporabe časa, materialov in virov (kadri, prostori, finance…),
 • sposobnost koordinacije pri pripravi delovnega okolja za potrebe izvedbe oblikovanja maske,
 • natančnost in doslednost pri delu,
 • sposobnost komunikacije in timskega dela,
 • sposobnost organiziranja in vodenja maskerskega tima,
 • poznavanje medija,
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov delovnopravne, medijske in avtorske zakonodaje,
 • upoštevanje kreativnosti oblikovalca/oblikovalke maske,
 • upoštevanje inovativnosti oblikovalca/oblikovalke maske,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • sposobnost likovnega izražanja.
Izločilna merila:
 • neupoštevanje higienskih pravil,
 • nespoštovanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:  
Področje ocenjevanja Delež (%)
priprava projektne naloge, izdelek, dokumentacija, VHS, CD, DVD, fotografija 80
ustni zagovor z možnostjo zahtevane demonstracije               20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. (5141)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev projekta
  • VHSpredvajalnik,
  • DVDplayer,
  • ustrezen prostor s tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt: delovna miza, delovni stol, ogledalo, elektrika, topla voda, ustrezna profesionalna osvetlitev, razkuževalnik, ustrezni delovni  pripomočki,
  • ustrezni profesionalni materiali za izvedbo projekta, A-testirani po mednarodnih standardih,
  • ustrezni profesionalni pripomočki za izvedbo projekta,
  • profesionalni osvetljevalec s profesionalnimi svetlobnimi telesi,
  • digitalni fotoaparat s profesionalnim  fotografom,
  • profesionalna kamera s profesionalnim snemalcem,
  • montaža s profesionalnim montažerjem.
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju režije
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju kostumografije
  • največ en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja maske ali opravljeno NPK Masker/maskerka in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanje maske ali opravljeno NPK oblikovalec/oblikovalka maske in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja maske.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela make-up za TV, film in gledališče: dnevni, večerni, stilni in modni
 • upošteva medij, namen in žanr projekta
 • prilagaja izdelavo make-upa zasnovi projekta
 • pripravi potrebne materiale in pripomočke za make-up/nanos (v nadaljevanju make-up)
 • make-up oblikuje v skladu z idejno celoto projekta
 • prilagaja izdelavo make-upa vremenskim, terenskim in svetlobnim razmeram
 • vzdržuje kontinuiteto make-upa glede na zaporedje posnetkov
 • pri stilnem make-upu upošteva zahteve zgodovinskega obdobja ter likovne in estetske zakonitosti
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt za oblikovanje make-upa
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za make-up
 • oblikuje, korigira in izpelje make-up za TV, film in gledališče
 • make-up oblikuje v skladu z idejno celoto žanra, projekta in medija
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • obvlada specifike maskerstva na televiziji,pri filmu in v gledališču
 • pozna anatomijo obraza
 • pozna postopke korekcije obraza s pomočjo maskerskih materialov in pripomočkov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna tehnike snemanja
 • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • obvlada tehnološke postopke make-upa in načine delovanja preparatov
 • obvlada specifike uporabe maskerskih materialov v različnih delovnih razmerah
Izdela make-up za TV, film in gledališče (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji predvideni način izvedbe izdelave make-up-a
 • izkaže poznavanje osnov izdelave make- up-a za TV, film in gledališče
 • pripravi potrebne materiale in pripomočke za make-up
 • oblikuje, korigira in izpelje make-up za TV, film in gledališče
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in oblikuje pričeske
 • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
 • načrtuje in pripravi ustrezne materiale in pripomočke za oblikovanje pričesk
 • oblikuje zahtevnejše namenske (modne, fantazijske, stilne idr.) pričeske
 • oblikuje pričeske v pomensko idejno celoto lika
 • obvlada tehnike oblikovanja pričesk
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih pričesk
Načrtuje in oblikuje pričesko (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji način načrtovanja in oblikovanja pričesk
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za oblikovanje pričesk
 • izkaže poznavanje osnov oblikovanja pričesk
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in oblikuje stilne pričeske na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih
 • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na naravnih laseh
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na naravnih laseh z uporabo lasničarskih dodatkov (kite, vložki, trese, tupe,…)
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na lasuljah
 • stilne pričeske oblikuje v pomensko idejno celoto lika, v skladu z zahtevami zgodovinskega obdobja ter po estetskih zakonitostih
 • prilagaja pričesko namenu, obliki obraza, strukturi in dolžini las
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih pričesk
 • obvlada strukturo in tipe las
 • obvlada tehnike oblikovanja las in izpeljave v končno obliko
 • pozna tehnološke postopke za oblikovanje las
 • pozna vrste in delovanje preparatov ter pripomočke za oblikovanje las
Načrtuje in oblikuje stilne pričeske na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji način načrtovanja in oblikovanja stilnih pričesk na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih
 • izkaže poznavanje osnov zgodovine stilnih pričesk in lasničarskih izdelkov
 • obvlada strukturo in tipe las
 • obvlada tehnike oblikovanja las in izpeljave v končno obliko
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in izpelje pomlajevanje, staranje obraza in ostalih delov telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela v skladu s pomensko idejno zasnovo lika
 • pripravi ustrezno podlago na koži za pomladitev in/ali staranje
 • izpelje pomladitev s šminko posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti pomladitve
 • izpelje pomladitev s šminko (oblikuje v pomensko idejno celoto lika)
 • izpelje staranje posameznih elementov obraza in telesa s šminko, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • staranje s šminko oblikuje v pomensko idejno celoto lika
 • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brke, brado, obrvi, zalisce, lasne dodatke, lasulje idr.)
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • obvlada različne tipe in strukture kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke staranja kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke pomlajevanja kože
 • obvlada maskerske materiale in pripomočke pri izpeljavi pomlajevanja in staranja obraza in ostalih delov telesa
 • pozna anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • pozna materiale in postopke za izdelavo lasničarskih del
Načrtuje in izpelje pomlajevanje, staranje obraza in ostalih delov telesa (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji pomlajevanje, staranje obraza in ostalih delov telesa
 • izkaže poznavanje osnov pomlajevanja, staranje obraza in ostalih delov telesa
 • izpelje pomladitev/staranje s šminko
 • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brki, brada, obrvi, zalisci, lasni dodatki, lasulje idr.)
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in izdela specialne efekte II. stopnje z uporabo različnih specialnih materialov (bradavice, brazgotine, mozolji, alergije, pege, …)
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje specialne efekte II. stopnje
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo specialnih efektov II. stopnje
 • načrtuje in izdela specialne efekte II. stopnje s tehnologijo odlivanja
 • oblikuje, izdela in kašira specialne efekte II. stopnje s specialnimi materiali
 • specialne efekte II. stopnje ustvarjalno in tehnično ustrezno montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna specialne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihove teksture in možnosti oblikovanja
 • obvlada postopke odlivanja obraza in posameznih delov obraza in telesa za specialne efekte II. stopnje
 • obvlada postopke odstranjevanja specialnih efektov s kože in z las
 • zna izkoristiti anatomijo obraza in telesa za ustvarjanje posebnih efektov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna tehnike snemanja
 • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • vzdržuje kontinuiteto specialnih efektov glede na zaporedje posnetkov
 • obvlada likovno estetiko
Izkaže teoretično in praktično obvladovanje strokovnih znanj (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji izdelovanje specialnih efektov II. stopnje
 • izkaže poznavanje osnov in tehnoloških postopkov izdelave specialnih efektov II.stopnje
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza ter telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje odlitke
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo odlitkov
 • načrtuje in vzame negativ obraza ter posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • načrtuje in odlije pozitiv obraza in posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • odlitke ustvarjalno in tehnično ustrezno preoblikuje, montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo odlitkov
 • obvlada anatomijo in izraze obraza glede na idejno zasnovo lika
 • obvlada osnove kiparstva
 • obvlada znanja likovno estetiko
Izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza ter telesa (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji izdelovanje odlitkov obraza in posameznih delov obraza in telesa
 • izkaže poznavanje osnov in tehnoloških postopkov izdelave odlitkov obraza in posameznih delov obraza in telesa
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
načrtuje in oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt oblikovanja karakterne in fantazijske maske
 • izdela idejno skico karakternega in fantazijskega lika
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za delo
 • pripravi ustrezno podlago za izvedbo karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske z uporabo odlitkov ter specialnih efektov in materialov II. stopnje
 • pri oblikovanju zahtevnih karakternih in fantazijskih mask ustvarjalno in tehnično ustrezno vključuje lasničarske izdelke
 • karakterne in fantazijske maske oblikuje v skladu z idejno celoto projekta, žanra in medija
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna osnove slikarstva in kiparstva
 • pozna osnove anatomije obraza in telesa
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo karakterne in fantazijske maske
 • zna pomensko uporabiti lasničarske izdelke glede na idejno zasnovo lika
 • ima kreativno sposobnost oblikovanja likov
 • obvlada likovno estetiko
Oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske (po izboru komisije):
 • predstavi in utemelji oblikovanje zahtevnih karakternih in fantazijskih mask
 • izkaže poznavanje osnov in tehnoloških postopkov oblikovanja zahtevnih karakternih in fantazijskih mask
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • pri delu upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Corson, Richard: Fashion in make up,
 • Gill Davies: Stage make-up,
 • Ulrike Schutze: Grimas,
 • Lee Baygan: Make up for theatre, film & television,
 • Tom Savini: Grande illusions-special make-up efects
 • Francois Nars: Make up your mind,
 • Jos Brands: Airbrush und make up,
 • Maria Jedding-Gesterling: Die Frisur- eine Kulturgeschichte der Haarmode von der Antike bis zur Gegenwart,
 • Stjepan Šnur: Vlasuljarstvo,
 • Makeup artist magazine;
 • VHS-The art of special make-up effects 1, 2, 3;
 • VHS- Fantastic dentistry;
 • VHS-Cats;
 • VHS-Halloween;
 • VHS- Make-up and e prects trade show;
 • DVD-Special effects

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Daša Saftič, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marija Jurovič, kreatorica maske, RTV Slovenija
 • Olga Pajek Čuk, upokojena tajnica režije in skripterka
 • Gabrijela Fleischman, samostojna ustvarjalka na področju kulture
 • Zoran Lemajič, RTV Slovenija
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Milan Pejnovič, Sekcija kozmetikov OZS
 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Martin Mele
 • Anica Justinek, CPI
  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov, Tina Mrzel, Boštjan Košorok, vsi CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word