Katalog

  Naziv:

  Krupje/krupjejka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  6.8.2003

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Krupje/krupjejka 81200021

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Krupje/krupjejka  8120.002.0 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v skladu s Pravilnikom o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
  • opravljen zdravniški pregled za delo krupjeja
  • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije si ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom, ki traja največ 60 minut

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • komunikativnost

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba70
  dokumentacija0
  ustni zagovor20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Krupje/krupjejka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • igralna miza za izvajanje ameriške ali francoske rulete

  • igralna miza za izvajanje igre s kartami Black Jack

  Kadrovski pogoji

  • visokošolska znanja s področja družboslovja in 5 let delovnih izkušenj na področju igralništva in

  • višješolska znanja in 3 leta delovnih izkušenj kot krupje in
  • srednješolska znanja in 6 let delovnih izkušenj kot krupje

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvaja ameriško ruleto
  • otvori igro
  • prodaja igralne žetone igralcem
  • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
  • zavrti kroglico
  • objavi zaključek stav
  • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
  • ročno čisti tapete, pobira žetone, ki zgubijo
  • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
  • izplača dobitne kombinacije v kompletu
  • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
  • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
  • prevzame dodatne dotacije
  • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
  • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
  • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
  • pozna pravila igre
  • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
  • pozna fraze za zaključek stav
  • pozna dobitne kombinacije žetonov
  • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
  • pozna krupjejeve dolžnosti
  • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
  • pozna postopke sprejemanja napitnin
  • pozna psihologijo igralcev
  • Zavrti kroglico z levo in desno roko:
   • prijem kroglice
   • vstavitev kroglice v žleb cilindra
   • izvedba meta
   • kroglica opravi zahtevano število krogov
  • Na pamet izračuna različne kombinacije žetonov za izplačilo po izbiri komisije
  • Poišče številke na slepi tapeti po izbiri komisije
  • Izvaja ameriško ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
   • otvori igro
   • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
   • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
   • izvede met kroglice
   • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
   • izvede postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
   • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
   • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
   • izvede postopek menjave krupjejev
  • Izvede postopke:
   • prevzema dodatne dotacije
   • menjave vrednostnih žetonov
   • priprave žetonov za urni popis
   • spremembe »minimuma« na mizi
  izvaja francosko ruleto
  • otvori igro
  • prodaja igralne žetone igralcem
  • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
  • zavrti kroglico
  • objavi zaključek stav
  • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
  • čisti tapete z grabljicami
  • izplača dobitne kombinacije od najnižjih do najvišjih stav
  • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
  • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
  • spremlja delo sodelavcev in jih opozarja na napake
  • prevzame dodatne dotacije
  • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
  • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
  • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
  • pozna pravila igre
  • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
  • pozna fraze za zaključek stav
  • pozna dobitne kombinacije kombinacije žetonov
  • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
  • pozna krupjejeve dolžnosti
  • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
  • pozna postopke sprejemanja napitnin
  • pozna psihologijo igralcev
  • Zavrti kroglico z obema rokama in v obe smeri:
   • prijem kroglice
   • vstavitev kroglice v žleb cilindra
   • izvedba meta
   • kroglica opravi zahtevano število krogov
  • Izvaja francosko ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
   • otvori igro
   • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
   • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
   • izvede met kroglice
   • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
   • prikaže postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
   • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
   • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
   • izvede postopek menjave krupjejev
  • Prikaže postopke:
   • prevzema dodatne dotacije
   • menjave vrednostnih žetonov
   • priprave žetonov za urni popis
   • spremembe »minimuma« na mizi
  izvaja igro s kartami Black Jack
  • meša karte po predpisanem postopku
  • zloži karte v kartnik
  • prodaja žetone
  • izvaja igro
  • določi izid igre
  • pobira izgubljene in izplača dobitne stave
  • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
  • prevzame dodatne dotacije
  • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
  • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
  • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
  • pozna predpisani postopek mešanja kart
  • pozna pravila igre
  • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in pripomočki
  • pozna postopke sprejemanja napitnin
  • pozna psihologijo igralcev
  • Izvaja igro s kartami Black Jack:
   • meša karte po predpisanem postopku
   • izvede vlaganje kart v kartnik
   • izvede prodajo žetonov
   • preveri, ali so stave pravilno postavljene
   • deli karte po zapiranju mize
   • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
   • primerja seštevke in določi izid
   • izračuna in izplača različne vrednosti izplačil
  zapira in zaključuje mizo v sodelovanju z inšpektorjem in vodjem mize
  • ugotovi stanje vrednostne dotacije
  • odda viške vrednostnih žetonov in prevzame manjko vrednostnih žetonov pri blagajni
  • shrani vrednostne dotacije
  • prešteje gotovino v števnici in napitnino
  • sortira in kontrolira karte po pravilih
  • pozna postopek in dolžnosti krupjeja pri oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov pri blagajni
  • zna pravilno razvrstiti bankovce pri štetju
  • pozna pravila sortiranja in kontrole kart
  • pozna postopke sprejemanja napitnin
  • Zapre in zaključi mizo na ameriški / francoski ruleti:
   • uredi in prešteje vrednostne žetone
   • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
   • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
  • Zapre in zaključi mizo pri igri s kartami Black Jack:
   • uredi in prešteje vrednostne žetone
   • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
   • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
   • izvede postopek sortiranja in kontrole kart

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Gizycki, Jerzy: Človek in hazard
  • Mihelič, Darja: Hazard. Knjižnica Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
  • Huizinga, Johan: Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri
  • Scarne, John: New complete guide to gambling, Simon & Schuster, 1986
  • Thompson, William Norman: Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
  • Caillois, Roger: L'homme et le sacré sexe, le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré
  • Lesnik, Jože: Zgodovina in teorija iger. Interno gradivo Visoke šole za turizem – Turistica, Portorož
  • Luin, Dušan: Družbeno ekonomski okvir prirejanja iger na srečo (učbenik v pripravi)
  • Luin, Dušan: Igralniški turizem. Management v turizmu. Moderna organizacija, Kranj, 1998
  • Luin Dušan: Vpliv igralništva na razvoj turizma. Referat na 49. kongresu AIEST, združenja svetovnih turističnih ekspertov, Portorož 1999
  • Luin Dušan: Igralniški turizem po vstopu Slovenije v EU. Turistična misel, Koper, 2000
  • Luin Dušan: Slovensko igralništvo bo po vstopu v EU imelo močno konkurenco. Eurobilten 15/99. Urad vlade za informiranje, Ljubljana

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Aleksander Jan; HIT Nova Gorica,
  • Denis Turk, SIDS, Enota Nova Gorica,
  • Marko Slivnik, SIDS, Enota Nova Gorica,
  • Andro Devetak, HIT Nova Gorica,
  • Žarko Šuligoj, HIT Nova Gorica,
  • Dušan Luin, HIT Nova Gorica,
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,