tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 77/06.08.2003

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Krupje/krupjejka 8120.002.5.1

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Krupje/krupjejka  8120.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v skladu s Pravilnikom o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
 • opravljen zdravniški pregled za delo krupjeja
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije si ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom, ki traja največ 60 minut

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • komunikativnost

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Krupje/krupjejka (4213.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • igralna miza za izvajanje ameriške ali francoske rulete
  • igralna miza za izvajanje igre s kartami Black Jack
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja družboslovja in 5 let delovnih izkušenj na področju igralništva in
  • višješolska znanja in 3 leta delovnih izkušenj kot krupje in
  • srednješolska znanja in 6 let delovnih izkušenj kot krupje

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja ameriško ruleto
 • otvori igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • ročno čisti tapete, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije v kompletu
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • pozna fraze za zaključek stav
 • pozna dobitne kombinacije žetonov
 • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
 • pozna krupjejeve dolžnosti
 • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Zavrti kroglico z levo in desno roko:
  • prijem kroglice
  • vstavitev kroglice v žleb cilindra
  • izvedba meta
  • kroglica opravi zahtevano število krogov
 • Na pamet izračuna različne kombinacije žetonov za izplačilo po izbiri komisije
 • Poišče številke na slepi tapeti po izbiri komisije
 • Izvaja ameriško ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
  • otvori igro
  • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
  • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
  • izvede met kroglice
  • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
  • izvede postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
  • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
  • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • izvede postopek menjave krupjejev
 • Izvede postopke:
  • prevzema dodatne dotacije
  • menjave vrednostnih žetonov
  • priprave žetonov za urni popis
  • spremembe »minimuma« na mizi
izvaja francosko ruleto
 • otvori igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • čisti tapete z grabljicami
 • izplača dobitne kombinacije od najnižjih do najvišjih stav
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • spremlja delo sodelavcev in jih opozarja na napake
 • prevzame dodatne dotacije
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • pozna fraze za zaključek stav
 • pozna dobitne kombinacije kombinacije žetonov
 • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
 • pozna krupjejeve dolžnosti
 • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Zavrti kroglico z obema rokama in v obe smeri:
  • prijem kroglice
  • vstavitev kroglice v žleb cilindra
  • izvedba meta
  • kroglica opravi zahtevano število krogov
 • Izvaja francosko ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
  • otvori igro
  • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
  • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
  • izvede met kroglice
  • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
  • prikaže postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
  • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
  • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • izvede postopek menjave krupjejev
 • Prikaže postopke:
  • prevzema dodatne dotacije
  • menjave vrednostnih žetonov
  • priprave žetonov za urni popis
  • spremembe »minimuma« na mizi
izvaja igro s kartami Black Jack
 • meša karte po predpisanem postopku
 • zloži karte v kartnik
 • prodaja žetone
 • izvaja igro
 • določi izid igre
 • pobira izgubljene in izplača dobitne stave
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • prevzame dodatne dotacije
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna predpisani postopek mešanja kart
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in pripomočki
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Izvaja igro s kartami Black Jack:
  • meša karte po predpisanem postopku
  • izvede vlaganje kart v kartnik
  • izvede prodajo žetonov
  • preveri, ali so stave pravilno postavljene
  • deli karte po zapiranju mize
  • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
  • primerja seštevke in določi izid
  • izračuna in izplača različne vrednosti izplačil
zapira in zaključuje mizo v sodelovanju z inšpektorjem in vodjem mize
 • ugotovi stanje vrednostne dotacije
 • odda viške vrednostnih žetonov in prevzame manjko vrednostnih žetonov pri blagajni
 • shrani vrednostne dotacije
 • prešteje gotovino v števnici in napitnino
 • sortira in kontrolira karte po pravilih
 • pozna postopek in dolžnosti krupjeja pri oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov pri blagajni
 • zna pravilno razvrstiti bankovce pri štetju
 • pozna pravila sortiranja in kontrole kart
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • Zapre in zaključi mizo na ameriški / francoski ruleti:
  • uredi in prešteje vrednostne žetone
  • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
  • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
 • Zapre in zaključi mizo pri igri s kartami Black Jack:
  • uredi in prešteje vrednostne žetone
  • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
  • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
  • izvede postopek sortiranja in kontrole kart

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gizycki, Jerzy: Človek in hazard
 • Mihelič, Darja: Hazard. Knjižnica Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
 • Huizinga, Johan: Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri
 • Scarne, John: New complete guide to gambling, Simon & Schuster, 1986
 • Thompson, William Norman: Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
 • Caillois, Roger: L'homme et le sacré sexe, le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré
 • Lesnik, Jože: Zgodovina in teorija iger. Interno gradivo Visoke šole za turizem – Turistica, Portorož
 • Luin, Dušan: Družbeno ekonomski okvir prirejanja iger na srečo (učbenik v pripravi)
 • Luin, Dušan: Igralniški turizem. Management v turizmu. Moderna organizacija, Kranj, 1998
 • Luin Dušan: Vpliv igralništva na razvoj turizma. Referat na 49. kongresu AIEST, združenja svetovnih turističnih ekspertov, Portorož 1999
 • Luin Dušan: Igralniški turizem po vstopu Slovenije v EU. Turistična misel, Koper, 2000
 • Luin Dušan: Slovensko igralništvo bo po vstopu v EU imelo močno konkurenco. Eurobilten 15/99. Urad vlade za informiranje, Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleksander Jan; HIT Nova Gorica,
 • Denis Turk, SIDS, Enota Nova Gorica,
 • Marko Slivnik, SIDS, Enota Nova Gorica,
 • Andro Devetak, HIT Nova Gorica,
 • Žarko Šuligoj, HIT Nova Gorica,
 • Dušan Luin, HIT Nova Gorica,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word