tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 77/06.08.2003

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vizažist/vizažistka 8150.003.4.1

Klasius-P16

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vizažist/vizažistka  8150.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Znanja anatomije in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi Frizer, Kozmetični tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege, Farmacevtski tehnik

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv Kozmetični tehnik in v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv Frizer.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo stranke na make-up
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • upoštevanje higienskih pravil
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil bontona in osebno urejenost kandidata
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu

Izločilna Merila

 • priprava obraza stranke

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge5
izvedba75
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vizažist/vizažistka (5141.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • stol za ličenje z asistentsko mizico
  • ogledalo
  • svetlobna telesa z regulacijo in filtriranjem svetlobe
  • profesionalni proizvodi za ličenje
  • sanitarno-higienski pripomočki
  • osebna zaščitna sredstva in zaščitna sredstva za stranko
  • pripomočki in pribor za ličenje
  • umivalnik in tuš s tekočo toplo vodo
  • sterilizator
 • Kadrovski pogoji
  • srednješolska znanja s področja kozmetike ali frizerstva in pet let delovnih izkušenj kot vizažist

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela make-up
 • zaščiti stranko z ogrinjalom
 • površinsko očisti obraz
 • pripravi kožo za nadaljnje postopke ličenja
 • oblikuje obrvi
 • popravlja večje ali manjše napake s korekturno tehniko
 • izbere puder glede na ten kože
 • izbere kvaliteto in barvo pudra za kožo okoli oči
 • oblikuje morfologijo obraza z uporabo barv in tehnik
 • nanese puder v treh stopnjah: korekturni puder, ten puder, puder v prahu
 • določi razmerja in simetrije med elementi obraza
 • pozna tehniko, preparate in pripomočke za čiščenja obraza
 • zna uporabljati preparate glede na tip in stanje kože
 • pozna razmerja med očmi in obliko obraza
 • pozna osnovna pravila oblike obrvi glede na elemente obraza
 • pozna tehnike oblikovanja obrvi
 • pozna estetiko in simetrijo obraza
 • zna določiti neestetske pojave na obrazu
 • pozna korekturne tehnike in jih zna izbrati
 • pozna izdelke za korekcijo in jih zna izbrati
 • pozna osnovni in ostale tene kože
 • pozna različne pudre glede na kvaliteto in vrsto pudra
 • pozna osnove senčenja in svetlobe
 • pozna tehnike teniranja, toniranja, niansiranja, senčenja, barvanja
 • pozna načela simetrije obraza in elementov obraza
 • Izdela make-up:
  • pripravi sebe in stranko
  • svetuje stranki individualni make-up
  • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
  • oblikuje obrvi
  • nanese puder v treh stopnjah
  • liči oči
  • liči nos
  • liči ustnice
  • oblikuje ličnice
  • liči obrvi
  • utrjuje in fiksira make-up
  • upošteva higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni dokumentacijo
  • pripravi kalkulacijo storitve
izdela namenske in specialne make-upe
 • izbere ustrezne barve, ki ne povzročajo odboja svetlobe
 • uporabi ustrezne jakosti barve
 • uporabi močnejše posebne efekte
 • uporabi intenzivnejših barve
 • določi barvni spekter v odvisnosti od vrste in jakosti svetlobe
 • izdela make-up glede na zgodovinsko obdobje
 • pozna barve, ki odbijajo ali absorbirajo svetlobo
 • pozna tehnike doseganja posebnih efektov
 • pozna značilnosti ličenja v zgodovinskih obdobjih
 • Izdela specialni ali namenski make-up po izboru komisije:
  • pripravi sebe in stranko
  • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
  • uporabi tehnike za posebne efekte
  • utrjuje in fiksira make-up
  • upošteva higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
poslika obraz in telo
 • identificira želje in se pogovori s stranko
 • svetuje stranki pri izboru lika glede na značilnosti obraza in telesa
 • analizira mimiko obraza
 • poslika glede na izbran lik
 • izbere barve in pripomočke za poslikavo
 • izdela izbrano poslikavo
 • pozna tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa
 • zna prepoznati posamezne like in teme
 • Poslika obraz – tema po izboru komisije:
  • pripravi sebe in stranko
  • svetuje stranki pri izboru lika
  • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
  • poslika obraz glede na izbran lik ali temo
  • utrjuje in fiksira poslikavo
  • upošteva higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Poslika telo – tema po izboru komisije:
  • pripravi sebe in stranko
  • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
  • poslika telo glede na izbran lik ali temo
  • utrjuje in fiksira poslikavo
  • upošteva higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Anselmo, Stefano: Il Trucco. Milano, 1979
 • Cohen,Juliet: MAKE-UP, Vogue, Carlton Books, London, 2001
 • Fajdiga, Darinka: Anatomija, histologija in fiziologija človeške kože. Pami d.o.o., Železniki, 1998
 • Fleurimon, Jan-Pierre: Maquillage. Paris, 1981
 • Hagman, Ann: Kozmetika: teorija, nega in ličenje. Tehniška založba Slovenije, 1998
 • Hahn, Mary: Das grosse Schenheitsbuch. Hamburg, 1993
 • Kirchberger, Horst: Die Neue Schule Make up. Augsburg, 1995
 • Kozmetika: Teorija, nega in ličenje, Tehniška založba Slovenije
 • Pekarič, Dino: Stručni priručnik za obrazovanje ženskih frizera, Ljubljana, 1973
 • Rudiger, Margit: Umetnost ličenja: najboljši nasveti. DZS, Ljubljana, 1994
 • Schütze, Urlike: Grimas, Make up voor professional en hobby. Hamburg, 1992
 • Trstenjak, Anton: Psihologija barv. Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logopedijo in antropohigieno, 1996
 • Vanef, Jaques: Make up forever. Paris, 1999

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milan Pejnovič,
 • Ivona Prosen,
 • Romana Marolt,
 • Milena Lorger,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word