NPK katalogi

  Izberite področje in poiščite katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo

  Izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev NPK.

  • 3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja.
   • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na področju 3D-oblikovanja/animacije, z lastno izjavo ali z delodajalčevimi referencami/navedbo v oddaji/filmu/TV-prenosa ipd., s producentovim potrdilom ali s potrdilom druge odgovorne osebe.

   Katalog
  • Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju izvajanju analiz v laboratoriju, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.

   Katalog
  • Aromaterapevt/aromaterapevtka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKNajmanj srednja poklicna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Asfalter/asfalterka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj dokončana osnovnošolska izobrazba in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za opravljanje asfalterskih del, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše oddveh let s
   • petletnimi delovnimi izkušnjami pri asfalterskih delih.
   KatalogIzvajalci
  • Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri oz. srednja splošna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Asistent/asistentka režije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK       PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.
   • Kandidatkandidatka/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih projektih (gledališki projekt, koncert, AV-delo, film oz. kombinacija omenjenih projektov) kot asistent/asistentka režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd., potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.


   KatalogIzvajalci
  • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
   • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).
   KatalogIzvajalci
  • Asistent/asistentka zvoka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • dokončana vsaj osnovna šola in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka.
   • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o delu na najmanj treh zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o sodelovanju pri projektih s strani producenta/odgovorne osebe. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
   KatalogIzvajalci
  • Asistent/ka snemalca/ke

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistent/ka snemalca/ka
   KatalogIzvajalci
  • AV montažer/ka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju AV-montaže ali
   • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-montaže.
   • Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojni montaži pri najmanj petih AV-projektih. Delo(-a) na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • Baletni plesalec/baletna plesalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj srednješolska izobrazba in
   • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.

   KatalogIzvajalci
  • Barman/Barmanka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

   KatalogIzvajalci
  • Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena osnovna šola
   Katalog
  • Blagajnik/ blagajničarka v igralnici

   KatalogIzvajalci
  • Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
   • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.


   KatalogIzvajalci
  • Cestni preglednik/cestna preglednica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Osnovnošolska izobrazba in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest z
   • vozniškim dovoljenjem B-kategorije in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let.

   KatalogIzvajalci
  • Čebelar/čebelarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK

   Potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je pod mentorstvom čebelaril 3 leta z najmanj petimi čebeljimi družinami

   KatalogIzvajalci
  • Čistilec/čistilka prostorov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena osnovnošolska obveznost
   • Zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za opravljanje poklica čistilec prostorov
   KatalogIzvajalci
  • Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • vsaj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev
   KatalogIzvajalci
  • Dietni kuhar/dietna kuharica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju priprave dietne prehrane, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
             ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba živilske smeri in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju priprave dietne prehrane, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

   KatalogIzvajalci
  • Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vozniški izpit F-kategorije
   • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
   KatalogIzvajalci
  • Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola,
   • opravljen izpit F-kategorije,
   • tri leta delovnih izkušenj na področju ekološkega kmetovanja.
   KatalogIzvajalci
  • Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja. Delovne izkušnje kandidat dokaže z dokazili o samostojnem delu na najmanj treh različnih in raznovrstnih medijsko realiziranih projektih s področja dela glasbenega redaktorja (glasbena oprema, vodena glasbena oddaja, intervju, reportaža, poročilo, komentar, recenzija). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.


   KatalogIzvajalci
  • Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F-traktorji in traktorski priključki
   KatalogIzvajalci
  • Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Graver / graverka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Dokončana osnovna šola.
   Katalog
  • Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga, izdelanimi v zadnjih 5 letih
   Katalog
  • Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovna šola z dvema letoma delovnih izkušenj s področja urejanja voda,
   • opravljen izpit za varno delo z motorno žago,
   • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).
   KatalogIzvajalci
  • Hišnik/hišnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Hmeljar/hmeljarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • končana osnovnošolska obveznost,
   • vozniško dovoljenje F-kategorije.
   KatalogIzvajalci
  • Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri ter 5 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva ali
   • srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri ter 8 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva in
   • znanje tujih jezikov:
   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

   KatalogIzvajalci
  • Industrijski ličar/industrijska ličarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO Ni posebnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Inspicient/inspicientka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKNajmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami kot inspicient. Kandidat ustrezne delovne izkušnje dokazuje z dokazili o samostojnem delu inspicienta/ke pri vsaj desetih gledaliških premierah ali vsaj dvajsetih drugih uprizoritvenih dogodkih. Kandidat svoje sodelovanje dokazuje z navedbo v gledališkem listu; v javni objavi; v špici oddaje /filma/ TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja/vodje tehnike.


   Katalog
  • Izdelovalec / izdelovalka nakita

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
   • znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja.

   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola in
   • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s  steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.

   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj osnovnošolska izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • •najmanj končana osnovnošolska obveznost

   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka sladic

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK•    Dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani (izvedeni na uredniškem sistemu s podatkovno bazo) z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, grafična podoba dobljena od oblikovalca spletnih strani, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, varnostno arhiviranje spletnega mesta/spletnih strani, kratka uporabniška navodila), ki sta/so komisiji dostopni/-e na internetu, vsaj eno pa je mogoče urejati in spreminjati na praktičnem delu preverjanja (urejanje vsebine, dodajanje slik, spremembe grafičnih predlog, spremembe slogov, barv, ozadij…)
   KatalogIzvajalci
  • Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Izvajalec/izvajalka body piercinga

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.
   KatalogIzvajalci
  • Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
   • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva
   KatalogIzvajalci
  • Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
   • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva
   KatalogIzvajalci
  • Izvajalec/izvajalka keramičarskih del

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
   • eno leto delovnih izkušenj na področju  keramičarskih del

   KatalogIzvajalci
  • Kamerman/kamermanka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
   • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
   KatalogIzvajalci
  • Kamnolomec/kamnolomka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena  osnovnošolska obveznost
   • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini
   KatalogIzvajalci
  • Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja  in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   KatalogIzvajalci
  • Kemijski analitik/kemijska analitičarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in
   • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
   KatalogIzvajalci
  • Kemijski procesničar/kemijska procesničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK  2 in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
   • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.   KatalogIzvajalci
  • Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
   • pet leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

   KatalogIzvajalci
  • Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
   • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

   KatalogIzvajalci
  • Klekljar/klekljarica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • končana osnovna šola
   • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk z navedbo virov in avtorjev vzorcev za klekljanje. Zbirna mapa vsebuje klekljane čipke:
   -ažur
   -cvetka
   -delitev risov in polpremetov
   -dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
   -dodajanje in odvzemanje parov v risu
   -franže ob robu
   -idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
   -idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
   -idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
   -kantu rožica
   -kitica
   -luknjice v risu
   -male smrekice z vogalom
   -mizice z vogalom
   -nasnutki in zaključki na zanke
   -ovinki v polpremetu s posnemanjem in  puščanjem parov
   -ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
   -ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in -koničastimi vogali
   -pajki
   -polpremet z vogali
   -prečkanje risov ali polpremetov
   -predeljeni ris
   -reliefni nasnutki in zaključki
   -rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
   -rožica iz kitic
   -rožica s kitico
   -rožica s polnitvijo
   -satovje
   -slince
   -stolpički
   -sukane slince z vogalom
   -sukani ris z ovinki in vogali
   -široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
   -široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
   -štručke z vogalom
   -tulipani
   -združevanje risov in polpremetov
   -žabice z vogalom
   -žagice

   KatalogIzvajalci
  • Kletar/kletarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • dokončana osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Knjigovez/knjigovezka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   Katalog
  • Knjigovodja/ Knjigovodkinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK 
   Srednja poklicna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Konjar/konjarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Izpit B, E in F kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Koreograf/koreografinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
   • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih in
   • dokazila o plesnih koreografijah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

   KatalogIzvajalci
  • Kovač/kovačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju kovanja.

   KatalogIzvajalci
  • Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   Katalog
  • Krupje/krupjejka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v skladu s Pravilnikom o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
   • opravljen zdravniški pregled za delo krupjeja
   • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir
   KatalogIzvajalci
  • Kuhar/kuharica pred gosti

   KatalogIzvajalci
  • Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
   • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
   • Ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
   • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
   • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.   Katalog
  • Livar/livarka procesnega litja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
   • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
   • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.

   KatalogIzvajalci
  • Livar/livarka tlačnega litja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
   • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
   • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.


   Katalog
  • Lončar/lončarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Maniker/manikerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Znanja anatomije roke in fiziologije kože in kožnih boleznih, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.   KatalogIzvajalci
  • Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljen preizkus kemijskih vsebin, ki so določene v programih srednjega splošnega ali strokovnega izobraževanja predmetnega kataloga: Kemija v obsegu najmanj 210 ur
   Katalog
  • Manipulant/manipulantka odpadkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovnošolska obveznost
   Katalog
  • Maser/maserka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.
   KatalogIzvajalci
  • Masker/maskerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)

   ali

   • najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)


   Katalog
  • Medičar/medičarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Medijski arhivist / medijska arhivistka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji,
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji.

   KatalogIzvajalci
  • Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO    
   • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
   • najmanj 300 ur medkulturnega posredovanja/mediacije, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. Od navedenih 300 ur lahko za največ 100 ur dokazuje z izjavo uporabnika(ov) oz. priseljenca(ev), tj. tistih/tistega, za kogar je kandidat opravljal medkulturno mediacijo in
   • dokazilo o znanju jezikov:

   - znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B1, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine z doseženim znanjem najmanj na ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni A2 pri pisanju in
   - znanje vsaj še enega jezika, kar kandidat(ka) dokazuje z referenčnim pismom organizacij, društev, institucij ipd.   KatalogIzvajalci
  • Mehanik/mehaničarka koles

   KatalogIzvajalci
  • Menedžer/menedžerka hotelske operative

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
   • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov in
   • znanje tujih jezikov:
   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

   KatalogIzvajalci
  • Menedžer/menedžerka turistične agencije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
   • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma (kar kandidat dokazuje s pogodbo o zaposlitvi, z drugo pogodbo o delu in delodajalčevim referenčnim pismom
   • znanje tujih jezikov:
   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)   KatalogIzvajalci
  • Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj s področja gostinstva ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba ter 8 let delovnih izkušenj s področja gostinstva
   KatalogIzvajalci
  • MIG/MAG-varilec/varilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
      
       Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
       preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
       osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
       testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
       preverjanja kandidata.   KatalogIzvajalci
  • Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Mizar/mizarka ali opravljen mojstrski izpit iz mizarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Mizar/mizarka in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju mizarstva in
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   KatalogIzvajalci
  • Mladinski delavec/Mladinska delavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

   KatalogIzvajalci
  • Modni stilist/modna stilistka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
   • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
   • Projektna nalogo v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni del, zaključek, literaturo
   KatalogIzvajalci
  • Montažer kamna / montažerka kamna

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena  osnovnošolska obveznost
   • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini
   Katalog
  • Monter/monterka kovinskih konstrukcij

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    kvalifikacijo

       Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varilstva ali izdelave ali montaže
       kovinskih konstrukcij ali elementov, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi
       delodajalcev ali izpisom iz delovne knjižice


   KatalogIzvajalci
  • Monter/monterka stavbnega pohištva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let ter
   • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali montažnih del na objektih ali v proizvodnji
   Katalog
  • Nadzornik/nadzornica cestnega prometa

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • ­srednja strokovna ali splošna izobrazba in
   • ­vozniško dovoljenje B-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Nadzornik/nadzornica sob

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Negovalec/negovalka dreves na višini

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Najmanj dosežena raven izobrazbe SOK 2.

   KatalogIzvajalci
  • Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena osnovna šola.
   Katalog
  • Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka. Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o avtorstvu (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo  ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Oblikovalec/oblikovalka maske

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in
   • najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)

   ali

   • najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)
   KatalogIzvajalci
  • Oblikovalec/oblikovalka osvetljave

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.
   • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih osvetljevalsko zahtevnih projektih (gledališki projekt, videospot, film, koncert, TV-projekt …) kot oblikovalec osvetljave. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o avtorstvu/izvedbi (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, nagrade, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK•    Predhodno izdelan grafični koncept vsaj dveh spletnih strani, posredovan na ustreznem pomnilniškem mediju (CD, DVD, USB-ključ) s spremljajočo dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika – žični modeli, opis rezultata in posameznih elementov ter utemeljitev izvedenih rešitev).
   KatalogIzvajalci
  • Odgovorna oseba v cestnem prometu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Dokončana najmanj tri letna srednja poklicna izobrazba oz. temu ustrezna izobrazba po prejšnjih predpisih
   KatalogIzvajalci
  • ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • Operater / operaterka na igralnih avtomatih

   KatalogIzvajalci
  • Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR, Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10 in 14/13)

   KatalogIzvajalci
  • Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti oklepnih enot in funkcionalno vojaško usposabljanje za operaterja oklepnih enot
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Operater/operaterka na CNC stroju

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.


   KatalogIzvajalci
  • Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim  pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
   • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.

   *Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.

   KatalogIzvajalci
  • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
   • vsaj srednješolska izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
   • vsaj poklicna šola grafične smeri in 1 leto delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska.

   Katalog
  • Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

       2.3.        
   • vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
   • vsaj srednješolska izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
   • vsaj poklicna šola grafične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska.
   Katalog
  • Operater/operaterka v kartonaži

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
   • vsaj srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
   • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže.

   Katalog
  • Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • opravljeno strokovno usposabljanje za Operaterja/operaterko varnostnonadzornega centra skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
   • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje


   KatalogIzvajalci
  • Operativni tehnolog/operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju proizvodne priprave, izdelave in pakiranja zdravil, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
   Katalog
  • Organizator / organizatorka poslovanja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   •  najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
   • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.

   KatalogIzvajalci
  • Organizator/ica scenske tehnike in naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami s področja vodenja scenskih postavitev. Kandidat delovne izkušnje dokazuje z objektivnimi dokazili o sodelovanju v vsaj desetih različnih projektih z navedbo v gledališkem listu, v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s potrdilom producenta/režiserja/scenografa/vodje tehnike. Za vsaj pet navedenih projektov predloži tudi tehnične načrte scenografije. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
   • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
   • znanje tujega jezika - angleščina – znanje na primerljivi ravni z B1

   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)

   KatalogIzvajalci
  • Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.
   • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih medijskih projektih z objektivnim dokazilom o sodelovanju (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik / tehnica zdravstvene nege
   • Potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije, ki vsebuje: pismeno dokumentacijo o opravljenih zahtevanih posegih, potrdilo o sodelovanju pri repoziciji, potrdilo o sodelovanju pri zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta
   • Opravljen zdravniški pregled
   KatalogIzvajalci
  • Oskrbnik/oskrbnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Osvetljevalec/osvetljevalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj osnovnošolska izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali  
   • najmanj srednja poklicna izobrazba elektrosmeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 2-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave,
   • kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj  le-te dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o sodelovanju pri najmanj petih uprizoritvenih in/ali AV- projektih kot osvetljevalec/ka (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/ke, tehnične vodje, odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • Papirničar / Papirničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
   • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
   • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.
   KatalogIzvajalci
  • Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
   • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
   • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.


   KatalogIzvajalci
  • Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vozniški izpit F-kategorije
   • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
   KatalogIzvajalci
  • Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog ali opravljen mojstrski izpit iz pečarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pečarstva in polaganja keramičnih oblog, ter
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   Katalog
  • Pediker/pedikerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.


   KatalogIzvajalci
  • Picopek/picopekinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj nižja poklicna izobrazba
   • 2 leti delovnih izkušenj kot picopek
   KatalogIzvajalci
  • Pivovar/pivovarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACOJO        

   • končana osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Plamenski varilec/varilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

       Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
       preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
       osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
       testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
       preverjanja kandidata.


   KatalogIzvajalci
  • Plesalec/plesalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
   • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

   KatalogIzvajalci
  • Pletar/pletarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer artilerija
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske smer inženirstvo
   • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
   • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljen test za ladijske potapljače
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NRKBO
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba tehnične smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oklepne enote
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna izobrazba tehnične ali elektro smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
   • Opravljeno usposabljanje za delo na radarskem sistemu
   • Opravljeno usposabljanje za pridobitev dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja
   • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez VHF/HF
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
   • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TASOC – OSN
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez Frequentis - GP, VHF/HF
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TAC – 90
   Katalog
  • Podčastnik pehote/podčastnica pehote

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer pehota
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske in usposabljanje za pripadnike specialnih sil
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline
   Katalog
  • Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer zračna obramba
   • Funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi
   Katalog
  • Podčastnik zvez/podčastnica zvez

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljeno usposabljanje za podčastnike SV, smer zveze
   Katalog
  • Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna šola prometne smeri
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec /vojakinja strelka
   • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer logistika
   Katalog
  • Podčastnik/podčastnica za oskrbo

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Splošna srednja šola ali srednja šola ekonomske ali komercialne smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
   • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oskrba
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Podkovski kovač/podkovska kovačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   Katalog
  • Polagalec/polagalka talnih oblog

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
   • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog
   KatalogIzvajalci
  • Poljedelec/poljedelka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov

   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovnošolska obveznost,
   • izpit F-kategorije.
   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice

   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • (ni posebnih pogojev)
   KatalogIzvajalci
  • Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljena osnovnošolska obveznost,
   • Zdravniško potrdilop, s katerim kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
   • Vozniški izpit za B-kategorijo.
   Katalog
  • Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)
   KatalogIzvajalci
  • Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki

   Katalog
  • Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Pooblaščeni inženir elektro stroke s pooblastilom za projektiranje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
   • Opravljeno strokovno usposabljanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
   KatalogIzvajalci
  • Posrednik/posrednica za nepremičnine

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   • Najmanj višja strokovna izobrazba ali
   • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
   • srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.


   KatalogIzvajalci
  • Postrešček

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   Katalog
  • Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • končana osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • končana osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • končana osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

   KatalogIzvajalci
  • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

   KatalogIzvajalci
  • Preglednik/preglednica cestnih objektov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • srednja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
   • vozniško dovoljenje B-kategorije

   KatalogIzvajalci
  • Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in tri leta delovnih izkušenj s področja gostinstva

   KatalogIzvajalci
  • Pripravljalec/pripravljalka restavracijskih sladic

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja kuharstva ali slaščičarstva in vsaj dve leti delovnih izkušenj s področja priprave sladic, ki ju kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in vsaj tri leta delovnih izkušenj s pripravo sladic, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.   KatalogIzvajalci
  • Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • dve leti delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom   KatalogIzvajalci
  • Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom


   KatalogIzvajalci
  • Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj dvoletna srednješolska  izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Programer/programerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • vsaj dve predhodno izdelani aplikaciji z izvorno kodo skupaj z izvršno obliko aplikacije, posredovani na ustreznem pomnilniškem mediju (CD, DVD, USB-ključ), z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, kratka uporabniška navodila). Spletna aplikacija naj bo nameščena na strežniku in dostopna komisiji.
   KatalogIzvajalci
  • Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • dve leti delovnih izkušenj v proizvodnji farmacevtske industrije, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom   KatalogIzvajalci
  • Prometnik/prometnica v cestnem prometu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Računovodja/računovodkinja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK 
   Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna oz. splošna izobrazba ali
   • Srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju radijskega napovedovanja, moderiranja, novinarstva ali javnega govornega nastopanja
   KatalogIzvajalci
  • Realizator/realizatorka AV del

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju realizacije AV del

   KatalogIzvajalci
  • refleksoterapevt / refleksoterapevtka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva ali
   •   potrdilo o opravljanem preizkusu iz predpisanih zdravstvenih vsebin, ki ga kandidat opravlja na Ministrstvu za zdravje

   KatalogIzvajalci
  • Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
   • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
   KatalogIzvajalci
  • REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri,
   • opravljen izpit za lovskega čuvaja,
   • veljaven orožni list za lovstvo
   KatalogIzvajalci
  • Rezbar/rezbarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Ročni tkalec/ročna tkalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.

   Katalog
  • Romski koordinator/romska koordinatorica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
   • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
   • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

   KatalogIzvajalci
  • Romski pomočnik/romska pomočnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
   • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
   • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.   KatalogIzvajalci
  • Sadjar/sadjarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Savnar/savnarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
   • najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja savnanja
   KatalogIzvajalci
  • Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Skodlar/skodlarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pokrivanja streh s skodlami ali deskami


   Katalog
  • Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKVsaj srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj.
   KatalogIzvajalci
  • Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKVsaj srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj
   KatalogIzvajalci
  • Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Eno leto delovnih izkušenj pri delu s procesno opremo.
   KatalogIzvajalci
  • Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO    
   • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
   • dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
   • dokazilo o znanju jezikov:
   • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) in
   • znanje albanskega jezika, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.    

   KatalogIzvajalci
  • Slamokrovec/slamokrovka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   Katalog
  • Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska ali opravljen mojstrski izpit iz slikopleskarstva-črkoslikarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju slikopleskarstva–črkoslikarstva, ter
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.


   KatalogIzvajalci
  • Snemalec/snemalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
   • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja.
   KatalogIzvajalci
  • Sobar/ sobarica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • (ni posebnih pogojev)


   KatalogIzvajalci
  • Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
   • starost vsaj 23 let in
   • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami)
   KatalogIzvajalci
  • Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja sommeljerstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi    
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja someljerstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
   KatalogIzvajalci
  • Steklobrusilec / steklobrusilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih
   Katalog
  • Steklopihalec /steklopihalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih


   Katalog
  • Steklopihalec krogličar / steklopihalka krogličarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

   Katalog
  • Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki

   Katalog
  • Stekloslikar / stekloslikarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dekorativne obdelave stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali z referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

   Katalog
  • Strojni obdelovalec kamna / strojna obdelovalka kamna

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena  osnovnošolska obveznost
   • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja kamnoseških del
   Katalog
  • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja strokovna ali splošna izobrazba,
   • seminarska naloga.
   KatalogIzvajalci
  • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba,
   • predhodno izdelana baza z ustrezno tehnično dokumentacijo in dokumentacijo za pomoč uporabnikom.
   KatalogIzvajalci
  • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKSrednja splošna ali strokovna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar podnar/suhorobarka podnarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar rešetar/suhorobarka rešetarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev. 
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar spominkar/suhorobarka spominkarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Ni vstopnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Suhozidar/suhozidarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • V zadnjih treh letih izvedena dela pri gradnji  suhozidnih objektov, ki jih dokazuje z dokumentacijo o gradnji prostostoječega zidu, podpornega zidu, tlaka s kamnitimi ploščami ter stopnic ter izvedeni sanaciji ali obnovi vsaj dveh od zgoraj naštetih suhozidnih objektov.

   KatalogIzvajalci
  • Svetovalec sirov/svetovalka sirov/sommelier za sire

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja someljerstva sirov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvo
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja someljerstva sirov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

   KatalogIzvajalci
  • Svetovalec/svetovalka za destinacijski management

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
   • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom
   • znanje tujih jezikov:
   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

   KatalogIzvajalci
  • Špediter/špediterka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba.
   KatalogIzvajalci
  • Tajnica režije/tajnik režije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev ali
   • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev.
   • Kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj, izkušnje dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih AV-projektih kot tajnica/tajnik režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju (navedba v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s producentovim potrdilom  ali odgovorne osebe na projektu). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.


   KatalogIzvajalci
  • Talilec/talilka barvnih kovin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja barvnih kovin

   Katalog
  • Talilec/talilka jekla

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja jekla

   Katalog
  • Talilec/talilka železovih litin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin

   Katalog
  • Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin ali
   • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin.

   KatalogIzvajalci
  • Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec ali končano služenje vojaškega roka pred letom 2004
   • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
   • Opravljeno usposabljanje za tehnika letalca
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   • Opravljen zdravniški pregled za letalsko osebje (kriterij II)
   • Tipski certifikat za zrakoplov
   • Starost do 35 let
   Katalog
  • Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPosebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

   Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.
   KatalogIzvajalci
  • teletržnik/ teletržnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   Srednja strokovna ali splošna izobrazba.

   KatalogIzvajalci
  • Televizijski voditelj / televizijska voditeljica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   • ­najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba in
   • ­dokazila o vodenju vsaj treh televizijskih oddaj, ki jih je kandidat vodil v zadnjih treh letih (3 video posnetki, ki jih kandidat odda na USB-ključku ali DVD-ju)

   KatalogIzvajalci
  • Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Tesar/tesarka ali opravljen mojstrski izpit iz tesarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Tesar/tesarka in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju tesarstva, ter
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   Katalog
  • Tetover/tetoverka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
   KatalogIzvajalci
  • TIG varilec/TIG varilka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK    PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

       Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
       preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
       osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
       testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
       preverjanja kandidata.

   KatalogIzvajalci
  • Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
   • najmanj tri leta izkušenj uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jih kandidat dokazuje s formalnim ali neformalnim potrdilom.

   KatalogIzvajalci
  • Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju toplotne obdelave kovin

   KatalogIzvajalci
  • Turistični animator/turistična animatorka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja turizma (organizacije prostega časa), ki jih kandidat dokaže s pogodbo o delu ali z delodajalčevim referenčnim pismom
   • znanje tujih jezikov:
   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

   KatalogIzvajalci
  • Turistični informator/turistična informatorka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
   • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in
   • znanje tujih jezikov:

   1.)angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2.)tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
   KatalogIzvajalci
  • Umetnostni kovač/umetnostna kovačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  

   Ni posebnih pogojev.
   Katalog
  • Upravljalec / upravljalka dvigal

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
   • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini
   Katalog
  • Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Najmanj srednja poklicna izobrazba ali NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temeljna kvalifikacijo za voznika,
   • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini,
   • vozniški izpit C-kategorije.
   Katalog
  • Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Znanja srednje poklicne šole s področij gradbeništva ali strojništva ali rudarstva ali
   • Pridobljen NPK Pomočnik upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
   • Zdravniško potrdilo s katerim izkaže kandidat, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
   • Vozniški izpit za B- kategorijo in
   Katalog
  • Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • dokončana osnovna šola
   • opravljen izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj dokončana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav.
   • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljavec scenskih elementov in naprav (kot dokazilo kandidat predloži vsaj tri načrte za scenografije, pri katerih je sodeloval, z navedbo v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV- prenosa ipd., oz. s/z producentovim, režiserjevim, scenografovim potrdilom ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)


   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • eno leto delovnih izkušenj v proizvodnji farmacevtske industrije, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • eno leto delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
   • eno leto delovnih izkušenj v farmacevtski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom


   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice), ali najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice
   • vozniško dovoljenje B-kategorije
   • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).
   KatalogIzvajalci
  • Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali vrtnarstva in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z vzdrževanjem oziroma upravljanjem zelenih površin za šport in prosti čas,
   • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
   Katalog
  • Urar/urarka

   KatalogIzvajalci
  • Utopni kovač/utopna kovačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja

   KatalogIzvajalci
  • Valjavec/valjavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju valjanja kovin

   KatalogIzvajalci
  • Varnostni menedžer/varnostna menedžerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/ varnostne menedžerke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
   • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
   • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
   • najmanj višja strokovna izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija »Varnostni menedžer/varnostna menedžerka« in
   • najmanj 5 let dela na področju zasebnega varovanja, pri čemer se upošteva:
    • delo v podjetju, ki trži varnostne storitve na delovnem mestu pooblaščenega varnostnega inženirja ali varnostnega menedžerja ali 
    • delo v gospodarskih subjektih ali v organih državne uprave na delovnih mestih varnostnega menedžerja ali odgovorne osebe za varovanje ljudi in premoženja.

   KatalogIzvajalci
  • Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga ali
   • srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga in
   • potrdilo o udeležbi na usposabljanju za varnostne svetovalce, predpisanem v poglavju 1.8 Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10 in 14/13)

   KatalogIzvajalci
  • Varnostni tehnik/varnostna tehnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna izobrazba s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ali
   • srednja poklicna šola s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in 4 leta delovnih izkušenj na teh področjih ter najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
   • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanj.
   KatalogIzvajalci
  • Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/ varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
   • Končana najmanj osnovna šola.
   • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

   KatalogIzvajalci
  • Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednješolska poklicna izobrazba
   • nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik/varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del
   • izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
   • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
   KatalogIzvajalci
  • Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika telesnega stražarja/varnostnice telesne stražarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
   • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
   • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje
   • najmanj srednja poklicna izobrazba  
   • vozniški izpit B-kategorije
   • potrdilo o opravljenem preizkusu  znanja o ravnanju z orožjem predpisanim z zakonom o orožju

   KatalogIzvajalci
  • Varnostnik/varnostnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
   • končana najmanj osnovna šola
   • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika/varnostnico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje


   KatalogIzvajalci
  • Varuh/inja predšolskih otrok

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   -    najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
   -    vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd.  – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok)
   KatalogIzvajalci
  • Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja strokovna šola smeri veterinarski tehnik, živinorejsko - veterinarski tehnik ali zdravstveni tehnik
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
   • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Zaključena osnovna šola
   KatalogIzvajalci
  • Videooblikovalec/videooblikovalka

   KatalogIzvajalci
  • Viličarist/viličaristka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK

   - Končana osnovna šola.

   KatalogIzvajalci
  • Vinogradnik/vinogradnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Vizažist/vizažistka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   - najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri
   KatalogIzvajalci
  • Vodja cateringa

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj iz področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitv
             ali
   • najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi


   KatalogIzvajalci
  • Vodja delovne skupine v proizvodnji

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba

   KatalogIzvajalci
  • Vodja hotelske recepcije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
   • najmanj pet let delovnih izkušenj s področja hotelirstva, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o zaposlitvi, drugo pogodbo o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom
   • znanje tujih jezikov:

   1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
   2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1
   (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
   KatalogIzvajalci
  • Vodja projekta

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
   • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
   • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
   • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
   • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
   KatalogIzvajalci
  • Vodja projektne naloge

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
   • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
   • Univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov
   KatalogIzvajalci
  • Vodovarstveni/a nadzornik/ca

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 6 mesecev delovnih izkušenj s področja varstva in urejanja voda;
   • opravljen preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka po predpisih, ki urejajo prekrške
   • vozniško dovoljenje B-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Vojak artilerije/vojakinja artilerije

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak bolničar/vojakinja bolničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Opravljeno OVSIU – smer bolničar
   Katalog
  • Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
   • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak mornar/vojakinja mornarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Opravljen test za ladijske potapljače
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Osnovno vojaško strokovno usposabljanje za potapljača (OVSU)
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen splošni zdravstveni pregled
   Katalog
  • Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v nuklearno – radiološko – kemično – biološki obrambi (NRKBO)
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Pridobljena licenca za delo na radarju
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Pridobljeno dovoljenje tehničnega osebja URSCL
   Katalog
  • Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katerekoli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Pridobljena licenca za delo na sistemu TASOC-OSN
   • Pridobljena licenca FREQUENTIS-GP
   Katalog
  • Vojak pehote/vojakinja pehote

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno usposabljanje za pripadnike specialnih sil
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista izvidnika NRKBO
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba kemijske ali laboratorijske smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista laboranta NRKBO
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – izvidnika / vojakinjo specialistko artilerije – izvidnice
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista - meteorologa
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist artilerije – računar/vojakinja specialistka artilerije – računarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – računarja
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – topografa
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
   • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
   • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak strelec/vojakinja strelka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno temeljno vojaško usposabljanje Slovenske vojske ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Opravljeno OVSIU - veterinarski bolničar
   Katalog
  • Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
   • Osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Vojak zvez/vojakinja zvez

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • opravljen zdravniški pregled
   • srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
   • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnost vojaka vezista določene specialnosti
   Katalog
  • Vojak/vojakinja za oskrbo

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba trgovske, ekonomske ali komercialne smeri
   • Opravljeno OVSIU – izobraževanje za vojaka za oskrbo / vojakinjo za oskrbo
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Vozniški izpit B in C kategorije
   Katalog
  • vojaški policist/vojaška policistka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline
   • Vozniški izpit B kategorije
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak pehote / vojakinja pehote
   • Opravljeno osnovno ali funkcionalno usposabljanje za vojaškega policista
   Katalog
  • Vojaški voznik/vojaška voznica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Vozniški izpit B in C kategorije
   • Opravljeno OVSIU – voznik
   Katalog
  • Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
   • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za voznika oklepnega vozila
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   • Vozniški izpit B kategorije
   Katalog
  • Voznik/voznica v cestnem prometu

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Dokončana OŠ
   • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali C ali D ali E
   KatalogIzvajalci
  • Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vozniški izpit F-kategorije
   • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
   KatalogIzvajalci
  • Vzdrževalec/vzdrževalka cest

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
   • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

   KatalogIzvajalci
  • Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • najmanj 1 leto delovnih izkušenj in
   • najmanj izobrazba na ravni SOK 4  tehnične smeri
   KatalogIzvajalci
  • Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj osnovnošolska izobrazba.

   KatalogIzvajalci
  • vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKNi posebnih pogojev.
   KatalogIzvajalci
  • Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.
   Katalog
  • Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   • vozniški izpit F-kategorije
   • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
   KatalogIzvajalci
  • Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Srednja zdravstvena šola, končano pripravništvo in opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene nege
   • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
   • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
   • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
   • Opravljen zdravniški pregled
   Katalog
  • Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege
   • opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege
   • eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
   • vozniški izpit B-kategorije
   • opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi

   KatalogIzvajalci
  • Zelenjadar/zelenjadarica

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci
  • Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba
   KatalogIzvajalci
  • Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Zidar/zidarka ali opravljen mojstrski izpit iz zidarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Zidar/zidarka in
   • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju zidarstva, ter
   • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

   KatalogIzvajalci
  • Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPKPOSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
   • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
   • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/ delodajalčevo potrdilo).

   KatalogIzvajalci
  • Železokrivec/železokrivka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • najmanj osnovnošolska izobrazba in
   • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
   • tri leta delovnih izkušenj na področju železokrivstva
   KatalogIzvajalci
  • Živinorejec/živinorejka

   VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
   • Končana osnovna šola
   • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
   KatalogIzvajalci