Etične smernice v svetovanju

Avtonomija in strokovnost sta najbolj pomembna kriterija, ki jima mora slediti svetovalec pri svojem delu.
Svetovalcem so lahko v pomoč pri zagotavljanju strokovnosti in avtonomnosti tudi etične smernice, ki se uveljavljajo v svetovanju.


*Spoštovanje
Spoštovanje svetovančeve volje v vseh fazah svetovalnega procesa.. Svetovanje mora izhajati iz integritete in samostojnosti svetovanca. Svetovanja ne smejo voditi interesi svetovalca. Naloga svetovalca je zagotavljanje ravnovesja med spodbujanjem in ponujanjem izzivov ter spoštovanjem svetovančevih interesov.

*Nepristranskost
Svetovanje mora biti nevtralno in nepristransko. Svetovanje mora varovati interese svetovanca – ne pa interesov posameznih institucij ali drugih interesov.

*Preglednost
Splošen okvir in pogoji svetovalnega procesa naj bodo jasno določeni. Svetovalec mora biti po potrebi pripravljen vključiti tudi raznovrstne druge institucije, o tem mora predhodno obvestiti svetovanca.

*Zaupnost
Vsi svetovalni pogovori morajo biti zaupni. V primerih, kjer so svetovalci obvezani, da določene podatke v skladu z zakonodajo posredujejo drugim institucijam, morajo biti svetovanci predhodno obveščeni, za katere podatke gre.

*Natančnost / Vestnost
Posredovane informacije morajo biti pravilne in ažurne. Svetovalni materiali morajo biti primerni in vključevati relevantne vidike, ki se nanašajo na izbiro izobraževalnega programa, usposabljanja in zaposlovanja, kot tudi opis življenjskega stila povezanega z izobraževalnim procesom.

 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...