Kdo so svetovalci

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije. Navadno so zaposleni v organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo, ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ima vsak kandidat pravico do svetovanja pri prijavi v postopek ter pri pripravi svoje zbirne mape. Vsak izvajalec pa je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Pomembno je poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...