Naloge svetovalca

Naloga svetovalca je, da informira kandidata o postopku preverjanja in potrjevanja, išče skupaj z njim možnosti za kandidatov osebni razvoj in premagovanje dosedanjih ovir. Na uvodnem razgovoru svetovalec poda kandidatu informacije o možnostih, ki mu jih ponuja izvajalec preverjanja in potrjevanja, opiše posamezne poklicne kvalifikacije in opiše poti do preverjanja in potrjevanja:

Pri tem svetovalec kandidatu nudi oporo pri izbiranju ustreznih dokazil ali iskanju dodatnih možnosti za izobraževanje ter mentorstvo, ki zajema predvsem konkretno vodenje pri izboru ravni in področja za preverjanje in potrjevanje, pri iskanju dokazil in določanju njihove ustreznost, ko kandidat pripravlja svojo zbirno mapo / osebni portfolio.

Celoten proces svetovanja pa mora temeljiti na avtonomiji posameznika, ki razmišlja o svojih izkušnjah in svetovalec mu pomaga pri formuliranju, predstavitvi teh izkušenj na način, ki mu bo omogočil ovrednotenje teh izkušenj.

Svetovalec nudi podporo kandidatu, ki si na tak način krepi svoj občutek vrednosti in se motivira za nadaljnji osebni razvoj. Tak način dela s kandidatom je nujen v situacijah, ki so kandidatu neznane in posebej v tem primeru, ko mora predstaviti svoje izkušnje, da bi jim dal neko formalno vrednost.

Oglejte si svetovalni razgorov med svetovalko in kandidatko za NPK

 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...