Usposabljanje svetovalcev

Usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Da bi zagotovili strokovno delo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pogoj za inštitucijo, ki se vpisuje v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, da ima usposobljenega svetovalca.

Cilji usposabljanja so:

- seznanitev s potmi pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK;

- spoznavanja pomena svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja;

- spoznavanje pravne podlage in postopka preverjanja in potrjevanja NPK;

- usposabljanje za pripravo portfolia kandidatov;

- usposabljanje za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom;

- usposabljanje za uporabo registracijsko informacijskega sistema.

Usposabljanje se zaključi s pripravo zaključne naloge kandidata, ki jo bodoči svetovalec zagovarja na razgovoru.

Sestava zaključne naloge

1. Priprava informacije o NPK za kandidate, za katero bodo svetovali (kaj je NPK, kaj omogoča kandidatu, kako je mogoče pridobiti).

2. Opis uporabe ene etične smernice za svetovalca pri svojem delu.

3. iz baze NRP poiskati poklicni standard in katalog ter ju priložiti k zaključni nalogi.

4. izdelati zbirno mapo kandidata, ki mora vsebovati obvezne dokumente, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Url. Št. 37/2010)

Vas zanimajo novi razpisani roki usposabljanja? Preverite na spletni strani NRP.

 • Tooltip6

  Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine. Utrdila je dosedanje znanje in usvojila novo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Preberite več ...
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...
 • Tooltip1

  Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko. S tem si zagotavlja socialno in ekonomsko varnost.

  Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mi bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip7

  Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji. Pridobila je nova znanja, s tem pa napredovanje.

  Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.

  Preberite več ...