Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Natalija
Spoštovani,
ali je v vseh primerih potrebno preverjanje znanja.
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 

Osnovni namen sistema NPK-ja je pridobivanje javno veljavnih listin (certifikata o NPK) na podlagi priznavanja delovnih izkušenj in neformalno pridobljenega znanja. Vedno se najprej skupaj s svetovalcem (ki je posebej usposobljen za pomoč in svetovanje kandidatom, ki želijo pridobiti NPK) pogleda ali kandidat ima zadostna dokazila o delovnih izkušnjah oziroma pridobljenih znanjih in ali bi lahko kandidat pridobil NPK le na podlagi potrjevanja teh dokazil. Do preverjanja pa pride le takrat, ko dokazila niso zadostna in mora komisija za NPK kandidata preveriti še v živo (običajno kandidat gre za kakšno krajšo praktično nalogo in zagovor). V praksi pa se običajno pojavljata obe obliki – potrjevanje dokazil in preverjanje v živo.

lep pozdrav, Ekipa NPK