Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Pogosta vprasanje in odgovori
Petra
Spoštovani,

obračam se na vas vezano na izvedbo preverjanja in potrjevanja NPK viličarist.

Zanima me način izpeljave postopka.
Kako poteka postopek pregleda portfolij in potem pisni, praktični preizkus z zagovorom?
Pregled portfolij 1 dan, pisno in praktično preverjanje 2. dan?
Kdo pripravi pole za pisno preverjanje? Kdo pripravi pole za oceno praktičnega preizkusa z zagovorom?

Obeta se nam skupina in me zanimajo podrobnosti in posebnosti v postopku.

Za vaše odgovore se vam zahvaljujem vnaprej.

Lep pozdrav,

Petra Krnič, univ. dipl. org.
organizatorka usposabljanj
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 

Spoštovani,

 

- Izvajalec razpiše rok za preverjanje in potrjevanje in zaprosi RIC za imenovanje komisije.

- Komisija na določen datum in uro pregleda portfolije in kandidatom potrdi certifikat ali pa jih pošlje na preverjanje.

- Kandidati morajo biti obveščeni iz katerih področjih se bo izvedlo preverjanje.

- Pregled potrfolij in praktično preverjanje se ne more izvesti na isti dan.

- Za NPK viličarist je izdelana banka nalog, tako da so že pripravljeni pisni testi in praktične naloge.

 

Lep pozdrav,

ekipa NPK

Dostopnost spletišča