Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Pogosta vprasanje in odgovori
Mateo
Pozdravljeni!

Pišem vam iz Združenja EPEKA, so. p.. Mi smo izvajalci socialne aktivacije, projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V povezavi z NPK-ji imam eno vprašanje: v kolikor bi se oseba želela vključiti v poklicno kvalifikacijo Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji, a je nujno, da je oseba končala srednjo poklicno izobrazbo Farmacevtski procesničar/farmacevtska procesničarka? V kolikor temu ni tako ali obstaja alternativa, da oseba pridobi dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji in kje je te izkušnje moč pridobiti?

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 

Pozdravljeni

 Pogoji za pridobitev kvalifikacije so zapisani v točki 2.2. kot ste že sami ugotovili. To so pogoji, ki jih mora izpolnjevat oseba, preden se lahko vključi v postopek preverjanja in potrjevanja omenjenega NPK. Med temi pogoji ni zapisane nobene izobrazbe. Je pa (poleg potrdila o končani OŠ in potrdila zdravnika medicine dela o zdravstveni zmožnosti za delo v tem specifičnem poklicu) pogoj dve leti v farmacevtski industriji, kar skoraj zagotovo pomeni dve leti dela ali v npr. KRKI ali LEKU, torej so to kvalifikacije, ki so namenjene že zaposlenemu kadru v omenjenih podjetjih. Delovne izkušnje področja kemijske industrije, ki jih omenjate tukaj verjetno ne pridejo v upoštev, ker gre za v našem primeru za specifiko farmacije oz. izdelave zdravil. Največ kar vam lahko pomagam je to, da predlagam, da se obrnete z vašim vprašanjem še neposredno na kadrovsko službo enega ali drugega farmacevtskega  podjetija.

Če boste potrebovali še kakršno koli informacijo o NPK smo vam na voljo.

Lep pozdrav, Ekipa NPK

Dostopnost spletišča