Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Krmen
Spoštovani,

Imam vprašanje glede izločitvenega merila. Za NPK se zanimata dva zaposlena v SNG Maribor, iz kjer prihaja tudi eden izmed treh članov komisije. Zanima me, kako se postopa v tem primeru, glede na to, da so samo trije člani komisije, in eden izmed članov je njun sodelavec?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Karmen Stele
Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
19. člen Zakona o NPK določa, da kot član komisije ne sme sodelovati oseba, ki je  v času preverjanja delodajalec kandidatu, v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice, prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu ali v sorodu s kandidatom v ravni ali stranski vrsti do 3. kolena ali njegov zakonec oziroma zunaj zakonski partner. V komisiji tudi ne sme biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma pripravljal kandidata na preverjanje.
V kolikor so za vašo kvalifikacijo trenutno na voljo le trije člani komisij (in ni možno sestavit komisije na način, da se zadosti omenjenim zakonskim zahtevam) predlagamo, da se obrnete za pomoč na Državni izpitni center, ki je zadolžen za izvajalce in za člane komisij v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK.

lep pozdrav
Ekipa NPK