Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Pogosta vprasanje in odgovori
Simona
Zanima me katere izpite je potrebno narediti za npk vizažist. Končano imam VI. Stopnjo smer poslovni sekretar,
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
Spoštovani

Vstopni pogoj za pridobitev certifikata NPK Vizažist/vizažistka (določen s katalogom NPK, ki je dostopen tukaj) je: Točka 2.2 Znanja anatomije in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi Frizer, Kozmetični tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege, Farmacevtski tehnik. Priložiti morate dokazila o opravljenih modulih v navedenih verificiranih programih. Za več konkretnejših informacij se obrnite na izvajalca kvalifikacije. Seznam izvajalcev in njihovi kontakti je dostopen tukaj. Opozoriti vas moram, da je katalog za NPK Vizažist/vizažistka v reviziji. Med drugim je predlagana tudi sprememba vstopnega pogoja. V kolikor bo predlog revizije potrjen, bo za pristop potrebno izkazati le določeno raven izobrazbe. Znanja in spretnosti, ki so trenutno določena kot vstopni pogoj, pa bo potrebno dokazati z dokazili v osebni zbirni mapi ali pa neposredno pred komisijo. Zaradi trenutnih razmer v državi, je postopek potrjevanja predloga revizije upočasnjen, vendar upamo in delamo na tem, da bi bil čim prej izpeljan.

Lep pozdrav
Ekipa NPK

Dostopnost spletišča