Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Pogosta vprasanje in odgovori
Gregor
Na razpis za delovno mesto Mladinski delavec V smo prejeli prijavo osebe z NPK mladinski delavec. Zanima nas ali NPK mladinski delavec ustreza 5. stopnji izobrazbe - srednješolskim 4-letnim programom - s poklicno maturo ali splošno maturo? Je pomembno, da vemo, ker prijavljena oseba nima dokončane 4-letne srednje šole, ima pa NPK mladinski delavec.
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
Spoštovani

V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočam da certifikat o NPK ni ekvivalent formalni izobrazbi. Certifikat NPK je javno veljavna listina s katero imetnik dokazuje svojo poklicno usposobljenost za točno določen poklic, vendar si s certifikatom ne pridobi niti si ne zvišuje formalne stopnje izobrazbe. Imetnik certifikata, v vašem primeru za NPK Mladinski delavec, dokazuje svojo poklicno usposobljenost za navedeni poklic. Raven zahtevnosti je določena na V. ravni. V postopkih zaposlovanja je od delodajalca oz. od regulacij odvisno ali je poklicna usposobljenost dovolj za zaposlitev. Delodajalec to določi z aktom o sistematizaciji delovnih mest. V kolikor je določeno, da mora imeti kandidat za zasedbo nekega delovnega mesta določeno formalno stopnjo izobrazbe, tega kandidat ne more dokazovati s certifikatom NPK. Lahko pa je z aktom o sistematizaciji določen nek drug pogoj - npr. poklicna usposobljenost za zasedbo delovnega mesta – certifikat NPK. V tem primeru kandidat, ki je imetnik certifikata NPK dokazuje svojo poklicno usposobljenost in je izpolnil pogoj za zaposlitev.

Lep pozdrav
Ekipa NPK

Dostopnost spletišča