Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Martina
Pozdravljeni,

Zanima me kako lahko opravi tujec, ki ne zna slovenšine NPK Certifikat?
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
Po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko kandidati, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača. Stroški tolmača gredo v breme kandidata v postopku.

Obrazložitev:

V postopku izdajanja certifikatov se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), če ni z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije določeno drugače. ZUP določa, da se upravni postopek vodi v slovenskem jeziku, v katerem se vlagajo tudi vloge, pišejo odločbe, zapisniki itd. Navedeno pomeni, da morajo kandidati vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vložiti v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno pripraviti tudi zbirno mapo. Ne glede na navedeno pa lahko stranke in drugi udeleženci v postopku, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača - kakor je že navedeno zgoraj v odgovoru. Potrebno pa je upoštevati tudi morebitne izjeme, saj lahko obstajajo (ali pa še bodo) tudi katalogi za NPK, kjer je oz. bo, glede možnosti spremljanja postopka s pomočjo tolmača določeno drugače.