Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Katja
Spoštovani,
zanima me, če je NPK socialni oskrbovalec priznana v Avstriji. Tam imajo razpise za oskrbovalce, ki jih imenujejo Heimhelfer. Ali je to identična stvar.
Hvala za odgovor.
Z vljudnimi pozdravi,
Katja Krajnc
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
Certifikat o NPK pridobljen v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je javna listina in se kot takšna lahko uporabi v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v tujini, ne pomeni pa avtomatičnega priznavanja le-te oziroma dovoljenja za opravljanje dela/poklica. Tovrstni (zdravstveni) poklici so običajno regulirani in v različnih državah imajo predpisane pogoje za njihovo izvajanje. V kolikšni meri se NPK priznava v tujih državah je odvisno od delodajalcev ali tujo listino (certifikat NPK) priznajo ali pa ne in pa od zakonodaje v primeru reguliranih poklicev. Certifikat o NPK je javna listina in zaradi tega ima gotovo večjo veljavo. V kolikor obvladate nemški jezik vam predlagamo, da vsekakor kontaktirate potencialnega delodajalca.