Zakonodaja

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)

6. člen
(svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape)

(1) Izvajalec kandidatu zagotovi informacije o vstopnih pogojih, možnostih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in svetovanje v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

(2) V okviru svetovanja svetovalec kandidatu nudi pomoč pri sestavi osebne zbirne mape. Kandidat zbere listine in druga dokazila, potrebna za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo.

(3) Pred posredovanjem osebne zbirne mape komisiji, svetovalec preveri verodostojnost listin, ki so sestavni del osebne zbirne mape, in ustreznost sestave osebne zbirne mape. Če osebna zbirna mapa ni ustrezno pripravljena, svetovalec pozove kandidata, da jo dopolni. Svetovalec skupaj z osebno zbirno mapo komisiji posreduje tudi ostale dokumente, ki so sestavni del postopka.

(4) Svetovalec o svetovanju piše zapisnik.


Celoten pravilnik, ki ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij si lahko ogledate na tej povezavi.
 • Tooltip8

  Nataša B. je pridobila NPK za socialno oskrbovalko. Že vrsto let dela kot strežnica v domu starejših. Zdaj pomaga tudi starejšim na domu.

  Dandanes veliko starejših potrebuje oskrbo na domu. S pridobitvijo NPK za socialno oskrbovalko bom kakovostno ponujala pomoč, ki jo bodo potrebovali ali zahtevali od mene.

  Preberite več ...
 • Tooltip9

  Judita Demšar je pridobila NPK predelovalke mleka. Potrditev je spodbuda za prihodnost.

  S sirarstvom se ukvarjam že dobrih 15 let. Znanje sem iskala na raznih tečajih in seminarjih doma in v tujini; potrebnega je veliko praktičnega znanja, in ker je KGZS pripravljena potrditi to znanje, bi bilo škoda, da bi bila brez certifikata.

  Preberite več ...
 • Tooltip2

  Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke. Svoje znanje je ovrednotila z verodostojno listino.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja.

  Preberite več..
 • Tooltip3

  Silvo Š. je pridobil NPK za hišnika. Svoje dolgoletne izkušnje je potrdil z uradnim potrdilom.

  V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika.
  Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK.

  Preberite več ...