Primer pregledovanja in potrjevanja osebne zbirne mape

Potrjevanje zbirne mape Potrjevanja osebne zbirne mape kandidatka za NPK Varnostnik / varnostnica.

Film prikazuje primer pregledovanja in potrjevanja osebne zbirne mape za NPK varnostnik. V filmu vidimo, kako člani komisije pregledujejo ustreznost zbirne mape in vrednotijo dokazila o kandidatovih znanjih in izkušnjah za poklicno kvalifikacijo za varnostnika. Ena od kompetenc, ki se jih zahteva za kvalifikacijo varnostnika je tudi – poznavanje področja požarne varnosti. Ker je kandidat v filmu poklicni gasilec in ima ustrezne izkušnje ter znanja iz področja požarne varnosti, mu člani komisije ta del poklicne kvalifikacije priznajo, na podlagi kandidatovih dokazil v zbirni mapi. Področje požarne varnosti komisija torej izloči iz nadaljnjega preverjanja. (vidno v posnetku na 11.10 minuti).

*Video vsebina je last Državnega izpitnega centra

Pri pridobivanju certifikata o NPK se vedno najprej skuša kandidatu priznat NPK na podlagi kandidatovih dokazil o njegovih znanjih, ki so vložena v njegovo zbirno mapo. Če pa komisija ugotovi, da kandidat na podlagi dokazil v zbirni mapi ne izpolnjuje standarda kvalifikacije, pa kandidata napoti še na neposredno preverjanje tistih znanj, ki jih kandidat ni izkazal s potrdili.

Obrazložitev filma: V primeru kandidata za NPK varnostnik v filmu, le-ta nima zadostnih dokazil o njegovih delovnih izkušnjah in znanjih na tem področju, da bi mu lahko komisija podelila certifikat le na podlagi njegovih dokazil. Zato ga je komisija napoti še na neposredno preverjanje in mu na koncu podeli certifikat o NPK šele, ko se še v živo prepriča, o njegovi ustrezni usposobljenosti.

Pisno preverjanje, ki se v omenja v videu je pri pridobivanju certifikata o NPK zelo redko. V kolikor pride do neposrednega preverjanja je v večini NPK-jev praktično preverjanje z zagovorom

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje