Primer pregledovanja in potrjevanja osebne zbirne mape

Potrjevanje zbirne mape Potrjevanja osebne zbirne mape kandidatka za NPK Varnostnik / varnostnica.

V filmu vidimo, kako komisija vrednoti dokazila o kandidatovih znanjih in izkušnjah za pridobitev NPK certifikata Varnostnik in ugotavlja ali bi mu lahko priznali NPK le na podlagi dokazil v njegovi zbirni mapi. Komisija ugotovi, da kandidatova dokazila niso zadostna za pridobitev certifikata le na podlagi potrjevanja dokazil zato se odloči, da bo kandidata preverila še v živo. Ena od kompetenc, ki se jih zahteva za NPK Varnostnika je – obvladovanje področja požarne varnosti. Ker je kandidat v filmu poklicni gasilec in ima ustrezne izkušnje ter znanja iz področja požarne varnosti (ki jih v zbirni mapi dokazuje z ustreznimi potrdili) mu člani komisije ta del poklicne kvalifikacije priznajo. Področje požarne varnosti komisija torej izloči iz nadaljnjega preverjanja – posnetek na 11.10 minuti.

*Video vsebina je last Državnega izpitnega centra

Pri pridobivanju certifikata o NPK se vedno najprej skuša kandidatu priznat NPK na podlagi kandidatovih dokazil o njegovih znanjih, ki so vložena v njegovo zbirno mapo. Če pa komisija ugotovi, da kandidat na podlagi dokazil v zbirni mapi ne izpolnjuje standarda kvalifikacije, pa kandidata napoti še na neposredno preverjanje tistih znanj, ki jih kandidat ni izkazal s potrdili. V kolikor pride do neposrednega preverjanja je pri večini NPK-jev to praktično preverjanje z zagovorom. Pisno preverjanje, ki se v omenja v filmu je pri pridobivanju certifikata o NPK zelo redko.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje