Pridobivanje NPK je relativno hitro, saj se lahko upoštevajo neformalno in priložnostno pridobljena znanja


Postopek pridobivanja certifikata NPK se v splošnem deli na tri sklope:

 1. oddaja vloge za pridobitev NPK pri izvajalcu preverjanj in potrjevanj NPK;
 2. svetovanje kandidatu za NPK in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja itd.)
 3. preverjanje in potrjevanje NPK.

Certifikat o NPK je namenjen odraslim, ki so si v življenju na kakršen koli način pridobili delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence ter si želijo, da bi bile le-te tudi ovrednotene in javno priznane skladno s katalogom za NPK.

Prvi korak kandidata za NPK je, da kontaktira Izvajalca, ki omogoča pridobitev želenega NPK In se pozanima a možnostih za pridobitev želenega NPK. Izvajalci pa zagotavljajo svetovanje in pomoč v celotnem postopku pridobivanja NPK. Kontakti izvajalcev so navedeni v seznamu katalogov za NPK (ob vsakem katalogu posebej).

Kandidat, ki se želi prijavit v postopek mora pri izvajalcu vložit vlogo za pridobitev certifikata o NPK .

Naloga kandidata, ki vstopi v postopek pridobivanja  certifikata o NPK je, da začne z oblikovanjem osebne zbirne mape v katero vlaga različna dokazila o svojih delovnih izkušnjah in znanjih.

Izvajalec kandidatu zagotovi pomoč NPK svetovalca, ki kandidatu svetuje pri oblikovanju osebne zbirne mape in pomaga kandidatu v celotnem postopku pridobivanja NP.

Oglejte si svetovalni razgovor med svetovalko in kandidatko.

Dokazila, ki se jih vlaga v osebno zbirno mapo so lahko različna potrdila o delovnih izkušnjah, licence, certifikati, tečaji, spričevala o formalnih ali neformalnih programih izobraževanja, referenčna pisma, izjave, izdelki, članki, avtorstva, priznanja, in podobno. Koristijo pa lahko tudi vaša potrdila o znanjih pridobljenih z delom v domačem okolju, s prostovoljnim delom, s hobiji, s počitniškim ali študentskim delom, s prostočasnimi dejavnostmi, na potovanjih, med spoznavanjem novih ljudi, z uporabo različnih medijev ipd.

Osebna zbirna mapa predstavlja osrednji način vrednotenja kandidatovih delovnih izkušenj in znanj. V osebni zbirni mapi kandidat ob pomoči svetovalca za NPK zbere različna dokazila o svojih delovnih izkušnjah in znanjih, ki se lahko upoštevajo pri pridobivanju certifikata o NPK.

Kandidat izkazuje znanja glede za želen NPK
Kandidat NE izkazuje vseh znanj glede na želen NPK

Če kandidat za NPK ne izkazuje vseh znanj glede na želen NPK, so ponekod na voljo tudi krajši programi usposabljanja za manjkajoča znanja kar kandidatu omogoča, da kljub pomanjkanju delovnih izkušenj vseeno nadaljuje s postopkom pridobivanja certifikata o NPK. Ti programi so neobvezni in niso del uradnih postopkov pridobivanja NPK in so odvisni od ponudbe posameznih izvajalcev.

Programi nudijo le možnost priprave kandidata na postopek preverjanja in potrjevanja NPK in potrdilo o končanem takšnem programu še ne pomeni, da je kandidat pridobil NPK certifikat. Odločitev ali kandidat prejme certifikat ali ne, lahko sprejme le komisija za preverjanje in potrjevanj NPK

Komisija za preverjanje in potrjevanje NPK kandidatovo osebno zbirno mapo pregleda in ovrednoti. Če na podlagi predpisanih kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je osebna zbirna mapa ustrezna, jo potrdi in kandidat  prejme certifikat o NPK.

V kolikor pa  komisija ugotovi, da kandidat na podlagi dokazil v osebni zbirni mapi ne izpolnjuje pogojev za pridobitev certifikata o NPK, ga napoti na preverjanje. V tem primeru izvajalec kandidatu pošlje obvestilo o izvedbi neposrednega preverjanja in navede rok preverjanja in katera znanja so bodo preverjala.

Oglejte si primer potrjevanja kandidatove osebne zbirne mape.

Primer NPK certifikata “Vodja projekta“. Na hrbtni strani certifikata so zapisane poklicne kompetence.

V kolikor komisija na podlagi dokazil v zbirni mapi ne more priznati vseh znanj, ki so potrebna za pridobitev certifikata o NPK, lahko kandidata preveri še v živo na izpitu, kjer mu postavi določena vprašanja, ali pa ga zaprosi, da svoja znanja izkaže še na praktičnem primeru ipd. Za pripravo na izpit ima kandidat na voljo dovolj časa in pomoči.

Oglejte si primer preverjanja znanja kandidata.

Primer NPK certifikata “Teletržnik / teletržnica“. Na hrbtni strani certifikata so zapisane poklicne kompetence.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje