Barman/Barmanka
NPK katalog, koda 1736152011

Naziv:

Barman/Barmanka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Barman/barmanka (81100081)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Barman/Barmanka (1736152011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Barman/barmanka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je
kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in
kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Načini preverjanja

Storitev z zagovorom


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna oblačila, higiena rok, upoštevanje kodeksa oblačenja)

10

izbor delovnega postopka, ustreznih pijač in pripomočkov

Izvedba

urejenost delovnega prostora v baru (točilni pult)

70

pravilna uporaba naprav in pripomočkov pri pripravi mešanih barskih pijač in njihovi postrežbi

kakovost in strokovnost pri pripravi, postrežbi in deserviranju pijač

ekonomična uporaba časa in materiala

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP (pospravljanje in urejanje bara, ekološko ravnanje)

upoštevanje bontona in pravil komuniciranja pri sprejemu gostov, predstavitvi in postrežbi pijač

Dokumentacija

ustreznost sestave računa, ustrezno izpolnjena dokumentacija o dnevnih zalogah in obračunu

5

Ustni zagovor

predstavitev opravljenega dela ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela in izbor pripomočkov in živil (komunikativnost, strokovnost)

15

Izločilna merila

 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • nepravilna priprava pijač
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu
 • neupoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • pohištvo: restavracijske mize, barske mize, restavracijski stoli, točilni pult

 • IKT-oprema: blagajna z računalniško povezavo, tiskalnik, gostinski program za delo v strežbi in kuhinji, program za naročanje, računalnik z dostopom do spleta
 • kozarci, ki se uporabljajo v baru: kozarci za vodo, kozarci za vino, kozarci za žganje (0,03l in 0,05l), kozarci za sok, kozarci za pivo, kozarci za mešane pijače,
 • barski pribor (ročni mešalnik, kozarec za mešanje, električni mešalnik, barsko cedilo, merica, barska žlica, kladivo za led, lopatica za led, barski nož, barske vilice, barske klešče, klešče za led, ročni ali električni ožemalec, odpirač za steklenice, strgalo, nož za lupljenje, žvrklja, klešče za dekoracijo, posoda za slamice, posoda za bovlo, gorilnik za irsko kavo, vrč za sokove, steklenica za grenčice, zamašek za peneče vino, deska za rezanje, nabodala za dekoracije, odpirač za konzerve, pladnji, podstavki za kozarce, slamice, mlinček za poper, serviete, kavni aparat, naprava za točenje piva
 • pomožni strežni inventar: natakarski pladnji, posode za hlajenje vina, košarica za vino, zamaški za peneča vina, odpirači, natakarska denarnica, bele rokavice, plastična držala za kozarce
 • čistilna posoda in pripomočki (posoda za čiščenje, čistila, kuhinjske krpe, gobe, krtače, metle, brisalci)
 • hladilne in zamrzovalne naprave (hladilnik, zamrzovalnik)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj kot barman,
 • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj kot barman,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
svetuje gostom pri izbiri pijač in napitkov
 • sprejme in pozdravi gosta
 • svetuje gostu pri naročanju pijač in napitkov
 • upošteva gostove želje
 • pozna skupine pijač in napitkov
 • informira goste o alergenih v hrani in pijači
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • obvlada bonton in ga upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • zna pravilno ponuditi, predstaviti in opisati posamezno ponudbo
 • pozna snovi oz. proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
 • pozna različne skupine gostov in razume psihologijo gosta
 • zna aktivno prodajati in priporočati mešane pijače ter ostale pijače in napitke
Sprejme naročilo:
 • osebno se pripravi na delo
 • sprejme in pozdravi gosta
 • pripravi barsko karto
 • svetuje gostu pri izbiri pijače in napitkov iz barske karte
 • informira goste o alergenih v hrani in pijači
 • ponudi alternativno pijačo oz. napitek
 • upošteva bonton pri delu z gostom
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
pripravi in postreže mešane barske pijače
 • sprejme naročilo
 • uporabi predpisano recepturo
 • upošteva normative za mešane barske pijače
 • izbere sestavine
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi pijačo z mešanjem v ročnem mešalniku po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v gostovem kozarcu po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v električnem mešalniku po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v kozarcu za mešanje po predpisanem postopku
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo oz. okrasek
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada tehniko sprejemanja naročil
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna recepture za pripravo posamezne mešane pijače
 • pozna normative za mešane pijače
 • pozna inventar za pripravo in postrežbo mešanih pijač
 • pozna vrste in skupine mešanih pijač ter primernost ponudbe glede na čas in namen
 • pozna osnovne sestavine posameznih alkoholnih in brezalkoholnih pijač
 • pozna različne vrste ledu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v ročnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v gostovem kozarcu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v električnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v kozarcu za mešanje
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi mešanih pijač
 • obvlada postrežbo mešanih pijač pri barskem pultu in mizi
Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v ročnem mešalniku:
 • pripravi delovni prostor s pripomočki, z dekoracijo in s pijačami
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • izbere sestavine
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • doda kocke ledu v ročni mešalnik in frapira oz. ohladi ročni mešalnik
 • doda kocke ledu v kozarce in jih frapira oz. ohladi s pomočjo barske žlice ter z enakomernimi krožnimi gibi
 • pravilno izvede prezentacijo pijač
 • nalije pijačo v ročni mešalnik po recepturi, z uporabo barske merice in po določenem zaporedju
 • ročni mešalnik oz. shaker zapre ter pijačo z enakomernimi, elegantnimi gibi premeša
 • odlije odvečno vodo od frapiranja oz. ohlajanja kozarcev za mešano pijačo v za to primerno posodo z uporabo barskega cedila
 • vlije mešano pijačo v primerne kozarce ter pazi na enakomerno porazdelitev mešanih pijač po kozarcih
 • dokonča pijačo s kakšno drugo pijačo (dolivanje) po potrebi
 • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
 • prezentira mešano pijačo in jo postreže
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v gostovem kozarcu:
 • pripravi delovni prostor s pripomočki, z dekoracijo in s pijačami
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • izbere sestavine
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • doda led v gostov kozarec s pomočjo ustreznih prijemalk za led ter jih frapira oz. ohladi z enakomernimi krožnimi navpičnimi gibi
 • odlije odvečno vodo iz gostovega kozarca s pomočjo barskega cedila
 • nalije pijače po recepturi v gostov kozarec z uporabo barske merice
 • premeša vse sestavine oz. pijače v gostovem kozarcu z enakomernimi krožnimi navpičnimi gibi
 • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
 • prezentira mešano pijačo in jo postreže
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v električnem mešalniku:
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • izbere sestavine
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • doda led v posodo za mešanje s pomočjo ustreznih prijemalk za led
 • naloži led v kozarce z ustreznimi prijemalkami za led ter kozarce frapira
 • nalije pijače po recepturi v električni mešalnik z uporabo barske merice
 • vklopi električni mešalnik, da se pijača premeša
 • postavi barski kozarec na stran ter odlije odvečno vodo iz kozarcev za mešano pijačo v za to primerno posodo
 • prelije mešano pijačo v kozarce ter pazi na enakomerno porazdelitev mešane pijače po kozarcih
 • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
 • prezentira mešano pijačo in jo postreže
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v kozarcu za mešanje:
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • izbere sestavine
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • doda led v kozarce z ustreznimi prijemalkami za led ter kozarce frapira, pri odcejevanju si pomaga z barskim cedilom
 • nalije pijače direktno v kozarec s pomočjo barske merice po zaporedju, kakor si sledijo v recepturi
 • prelije mešano pijačo v kozarce ter pazi na enakomerno porazdelitev mešane pijače po kozarcih
 • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
 • prezentira mešano pijačo ter jo postreže
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
postreže žgane pijače in likerje
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za žgane pijače
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda led in dodatne elemente glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna normative za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna različne blagovne znamke žganih pijač in likerjev ter razliko med njimi
 • pozna inventar za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna osnovne sestavine posameznih žganih pijač in likerjev glede na poreklo in tehnologijo proizvodnje
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in pri mizi
Postreže žgane pijače (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, dekoracijo in pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • upošteva normativ za žgane pijače
 • doda led glede na vrsto žgane pijače
 • natoči žgano pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda dekoracijo glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
Postreže likerje (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • upošteva normativ za likerje
 • doda led glede na vrsto likerja
 • natoči liker z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda dekoracijo glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže vina, aromatizirana vina in peneča vina
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za vina
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo vina
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo pri aromatiziranih vinih
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst vina in jih zna uporabljati
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna slovenska vina glede na geografsko poreklo
 • pozna svetovna znana tuja vina
 • pozna primerno temperaturo vin glede na vrsto vina in način postrežbe
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in tehniko postrežbe pri mizi
Postreže vina (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere vinu ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za vina
 • preveri temperaturo vina
 • natoči in postreže vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
Postreže peneča vina (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere vinu ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za peneča vina
 • preveri temperaturo vina
 • natoči in postreže peneče vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
Postreže aromatizirana vina (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere vinu ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za vina
 • preveri temperaturo vina
 • natoči aromatizirano vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
 • postreže aromatizirano vino gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže pivo
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za pivo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo piva
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo piva
 • pozna posamezne vrste piva in razlike med njimi
 • pozna slovenska piva in svetovna znana tuja piva glede na blagovne znamke
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst piva in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike postrežbe piva
Postreže pivo:
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pivu ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za pivo
 • preveri temperaturo piva
 • natoči in postreže pivo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za brezalkoholne pijače in napitke
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna brezalkoholne pijače in napitke ter osnovne surovine brezalkoholnih pijač
 • pozna sestavine za pripravo toplih in hladnih napitkov
 • obvlada tehnologijo priprave različnih toplih napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi posameznih vrst pijač
 • obvlada upravljanje s kavnim aparatom za pripravo kave in toplih napitkov
Postreže brezalkoholno pijačo (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za brezalkoholne pijače
 • natoči brezalkoholno pijačo z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
 • postreže pijačo gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
Postreže topli napitek (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere toplemu napitku ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za tople napitke
 • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
 • postreže pijačo gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • očisti kavni avtomat
Postreže hladni napitek (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
 • sprejme naročilo
 • izbere hladnemu napitku ustrezen strežni inventar
 • upošteva normativ za hladne napitke
 • pripravi hladni napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
 • postreže pijačo gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže prigrizke in sladice
 • sprejme naročilo
 • dokonča pripravo prigrizkov
 • servira že pripravljene prigrizke
 • postreže gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna osnovne surovine prigrizkov
 • obvlada tehnike strežbe na določeni servirni posodi
Postreže prigrizke in sladice (po izboru komisije):
 • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki in s surovinami
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ
 • dokonča pripravo prigrizka
 • servira prigrizek
 • postreže gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže tobačne izdelke
 • sprejme naročilo
 • postreže tobačne izdelke gostu
 • pozna tehniko postrežbe cigaret in cigar
 • pozna blagovne znamke tobačnih izdelkov
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Postreže tobačne izdelke:
 • sprejme naročilo
 • postreže tobačne izdelke gostu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zakonodajo
 • upošteva osnovne komunikacijske veščine in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
pospravi točilni pult in pripomočke
 • zapre in pospravi alkoholne in brezalkoholne pijače
 • sprazni posode za led
 • očisti strežni inventar
 • pomije kozarce
 • pospravi steklenice na ustrezno mesto
 • shrani okraske in dekorativne elemente na ustrezno mesto
 • očisti kavni aparat in zbiralnik odpadne kave
 • očisti naprave
 • zapre pipo za CO2
 • očisti pipo za pivo
 • pripravi zalogo pijač, živil in dekorativnih elementov za naslednji dan
 • uredi mize
 • pozna tehniko čiščenja in higiene
 • pozna tehnike dela in opravljanje s stroji
 • pozna navodila za uporabo različnih aparatov in strojev
 • zapre in pospravi alkoholne in brezalkoholne pijače
 • sprazni posode za led
 • očisti strežni inventar
 • pomije kozarce
 • pospravi steklenice na ustrezno mesto
 • shrani okraske in dekorativne elemente na ustrezno mesto
 • očisti kavni aparat in zbiralnik odpadne kave
 • očisti naprave
 • zapre pipo za CO2
 • očisti pipo za pivo
 • pripravi zalogo pijač, živil in dekorativnih elementov za naslednji dan
 • uredi mize
 • upošteva predpisane postopke in tehnike čiščenja in higiene
 • upošteva navodila za pravilno, varno in ekonomično uporabo strojev in naprav
 • upošteva navodila vezana na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Frelih, Janez in Polak Alfred: Strežba, DZS Ljubljana, 2003.
 • Zavodnik, Slava, Jošt, Gabrijela: Strežba z animacijo, DZS Ljubljana, 2005.
 • Kovač, Anton: Strežba z organizacijo dela: gradivo za 1. letnik, Ljubljana, 2010.
 • Stanojevič, M. Suwa: Brezalkoholne in alkoholne pijače, Zavod RS za šolstvo, 2006.
 • Kamenšek, J., Pertoci, P., Koklič, S.: Strežba z organizacijo dela, poznavanje in postrežba pijač, Mohorjeva, d. o. o., 2007.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Slava Zavodnik, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Srečko Kunst, OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem
 • Srečko Koklič, TGZ pri GZS
 • Gorazd Halić, Unior d.d., Terme Zreče
 • Mitja Tisnikar, Grand Hotel Bernardin Portorož
 • Franci Pavli, Društvo vinskih svetovalcev Slovenije
 • Ivan Peršolja, Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije
 • Lovro Visočnik
 • Anica Justinek, CPI
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje