Barman/Barmanka
poklicni standard, koda 17361520

Naziv:

Barman/Barmanka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2016

Predhodniki:

Barman/barmanka (81100081)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Barman/Barmanka (17361520)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo skupine skladno s standardi kakovosti dela v gostinstvu,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri pripravi in postrežbi pijač,
 3. vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v pripravi in strežbi pijač,
 4. pri svojem delu samostojno komunicirati z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 5. samostojno svetovati gostom pri izbiri pijač in napitkov z uporabo strokovne terminologije v slovenskem in dveh tujih jezikih ter upoštevanjem veščin dobrega prodajalca,
 6. samostojno pripravljati in izvajati postrežbo mešanih barskih pijač v skladu s standardi kakovosti dela in pravili stroke,
 7. samostojno izvajati postrežbo žganih pijač in likerjev, vin, aromatiziranih vin in penečih vin, piv,
 8. samostojno izvajati postrežbo brezalkoholnih pijač, toplih in hladnih napitkov,
 9. samostojno izvajati postrežbo prigrizkov, sladic in tobačnih izdelkov,
 10. samostojno pripraviti in pospraviti točilni pult ter pripomočke.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo skupine
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • naroča pijače, živila in dekorativne elemente
 • obvlada osnovna pravila organizacije dela in podjetij
 • pozna različne vrste barov in potek dela v njih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in pripomočke
 • osebno se pripravi na delo (osebna urejenost, delovna obleka, higiena rok)
 • pripravi točilni pult in delovni prostor (bar, pub)
 • preveri brezhibnost delovanja strojev in naprav
 • preveri inventar za postrežbo pijač
 • preveri zalogo pijač in živil
 • preveri rok uporabe
 • preveri zalogo dekorativnih elementov
 • pripravi barsko karto in jo prilagaja glede na letni čas, dogodke in trende
 • preveri vsebnost CO2 pri premix-aparatih
 • pozna barski pribor
 • pozna minimalne zaloge dnevne porabe pijač, živil in dekorativnih elementov
 • pozna stroje in naprave, njihovo uporabo, upošteva navodila o varstvu pri delu ter pravilno vzdrževanje strojev in naprav
 • zna sestaviti barsko karto in sodeluje pri njenem oblikovanju
 • obvlada tehnike oblikovanja barskih kart
 • pozna in upošteva pravila osebne higiene in urejenosti
Operativna dela svetuje gostom pri izbiri pijač in napitkov
 • sprejme in pozdravi gosta
 • svetuje gostu pri naročanju pijač in napitkov
 • upošteva gostove želje
 • pozna skupine pijač in napitkov
 • informira goste o alergenih v hrani in pijači
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • obvlada bonton in ga upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • zna pravilno ponuditi, predstaviti in opisati posamezno ponudbo
 • pozna snovi oz. proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti
 • pozna različne skupine gostov in razume psihologijo gosta
 • zna aktivno prodajati in priporočati mešane pijače ter ostale pijače in napitke
pripravi in postreže mešane barske pijače
 • sprejme naročilo
 • uporabi predpisano recepturo
 • upošteva normative za mešane barske pijače
 • izbere sestavine
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi pijačo z mešanjem v ročnem mešalniku po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v gostovem kozarcu po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v električnem mešalniku po predpisanem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v kozarcu za mešanje po predpisanem postopku
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo oz. okrasek
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada tehniko sprejemanja naročil
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna recepture za pripravo posamezne mešane pijače
 • pozna normative za mešane pijače
 • pozna inventar za pripravo in postrežbo mešanih pijač
 • pozna vrste in skupine mešanih pijač ter primernost ponudbe glede na čas in namen
 • pozna osnovne sestavine posameznih alkoholnih in brezalkoholnih pijač
 • pozna različne vrste ledu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v ročnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v gostovem kozarcu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v električnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v kozarcu za mešanje
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi mešanih pijač
 • obvlada postrežbo mešanih pijač pri barskem pultu in mizi
postreže žgane pijače in likerje
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za žgane pijače
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda led in dodatne elemente glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna normative za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna različne blagovne znamke žganih pijač in likerjev ter razliko med njimi
 • pozna inventar za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna osnovne sestavine posameznih žganih pijač in likerjev glede na poreklo in tehnologijo proizvodnje
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in pri mizi
postreže vina, aromatizirana vina in peneča vina
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za vina
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo vina
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo pri aromatiziranih vinih
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst vina in jih zna uporabljati
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna slovenska vina glede na geografsko poreklo
 • pozna svetovna znana tuja vina
 • pozna primerno temperaturo vin glede na vrsto vina in način postrežbe
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in tehniko postrežbe pri mizi
postreže pivo
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za pivo
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo piva
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo piva
 • pozna posamezne vrste piva in razlike med njimi
 • pozna slovenska piva in svetovna znana tuja piva glede na blagovne znamke
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst piva in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike postrežbe piva
postreže brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za brezalkoholne pijače in napitke
 • izbere pijači ustrezni strežni inventar
 • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
 • postreže pijačo gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna brezalkoholne pijače in napitke ter osnovne surovine brezalkoholnih pijač
 • pozna sestavine za pripravo toplih in hladnih napitkov
 • obvlada tehnologijo priprave različnih toplih napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi posameznih vrst pijač
 • obvlada upravljanje s kavnim aparatom za pripravo kave in toplih napitkov
postreže prigrizke in sladice
 • sprejme naročilo
 • dokonča pripravo prigrizkov
 • servira že pripravljene prigrizke
 • postreže gostu
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna osnovne surovine prigrizkov
 • obvlada tehnike strežbe na določeni servirni posodi
postreže tobačne izdelke
 • sprejme naročilo
 • postreže tobačne izdelke gostu
 • pozna tehniko postrežbe cigaret in cigar
 • pozna blagovne znamke tobačnih izdelkov
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
pospravi točilni pult in pripomočke
 • zapre in pospravi alkoholne in brezalkoholne pijače
 • sprazni posode za led
 • očisti strežni inventar
 • pomije kozarce
 • pospravi steklenice na ustrezno mesto
 • shrani okraske in dekorativne elemente na ustrezno mesto
 • očisti kavni aparat in zbiralnik odpadne kave
 • očisti naprave
 • zapre pipo za CO2
 • očisti pipo za pivo
 • pripravi zalogo pijač, živil in dekorativnih elementov za naslednji dan
 • uredi mize
 • pozna tehniko čiščenja in higiene
 • pozna tehnike dela in opravljanje s stroji
 • pozna navodila za uporabo različnih aparatov in strojev
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o količini in vrstah pijač (popisi zalog)
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravi kalkulacijo
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • zaključi blagajno
 • pripravi dovolj začetnega denarja (menjalnine)
 • naredi kalkulacijo
 • pripravi ponudbo za naročene skupine gostov ali posameznike
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna specifikacijo računa storitve glede na trenutno zakonodajo
 • zna ravnati z registrsko blagajno
 • zna ravnati s POS-terminalom
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela in dela drugih skladno s standardi kakovosti in predpisi
 • kontrolira kakovost serviranih pijač in jedi
 • skrbi za kvaliteto in ažurnost postrežbe pijač in jedi
 • pozna standarde kakovosti, metode kontrole kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti
 • obvlada osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
Vzdrževanje in popravila zagotavlja ustrezno delovanje delovnih sredstev in opreme
 • preverja ustreznost delovanja delovnih sredstev, opreme in delovnega prostora
 • javlja pomanjkljivosti pristojnim službam
 • skrbi za ustreznost sredstev za čiščenje
 • ravna s pripomočki, stroji in termičnimi napravami po načelih dobrega gospodarja
 • upošteva varstvo pri delu in v primeru okvar ustrezno postopa za odpravo le-teh
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki jih uporablja
 • seznanjen je z vsemi ukrepi pravilnega upravljanja in dela s stroji, napravami in aparati v svojem delovnem okolju ter na napake in pomanjkljivosti zna opozoriti
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
komunicira z gosti
 • svetuje in priporoča gostom
 • informira goste
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna poslovno komuniciranje
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • opravlja delo skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o požarni varnosti
 • vzdržuje red in higieno z upoštevanjem in izvajanjem predpisov HACCP ter sanitarno-higienskih predpisov
 • usposobljen je za vzdrževanje čistoče prostora ter za osebno higieno

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Mihelčič, Društvo barmanov Slovenije
 • Dušan Furar, Društvo barmanov Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Janez Frelih, Društvo barmanov Slovenije
 • Alfred Polak, Društvo barmanov Slovenije
 • Mirna Soberl, Društvo barmanov Slovenije
Koordinatorica: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Dušan Furar, Društvo barmanov Slovenije
Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda: Nika Mustar, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje