Savnar/savnarka (5138483011)

Naziv:

Savnar/savnarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Savnar/savnarka (5138483011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard (Savnar/savnarka) in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja savnanja

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:
 • kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost
 • nastop kandidata: prepričljivost,
 • učinkovito komuniciranje s stranko z upoštevanjem bontona in pravil poslovnega komuniciranja
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge
10
izvedba
40
dokumentacija
20
ustni zagovor
30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

POKLICI ZA STORITVE

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • prostor za preverjanje znanja – savna (vsaj finska) in kopel (turška ali rimska)

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

 • najmanj en član z višje ali visokošolsko izobrazbo s področja turizma in najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja velnesa
 • najmanj en član srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja savnanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Sprejema in svetuje gostu
 • sprejema, usmerja in opremi gosta s pripomočki za savnanje (brisača, rjuha, copati)
 • usmerja gosta v postopku savnanja (segrevanje, ohlajevanje, počitek,..)
 • spremlja počutje gostov od garderobe do prostora za hlajenje
 • opozori gosta v primeru kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti
 • zna sprejeti in komunicirati s stranko
 • zna predstaviti oblike savnanja in pomen le tega
 • zna svetovati pravilno obliko savnanja glede na potrebe gosta
 • zna razložiti pozitivne in negativne učinke savnanja
 • zna svetovati ustrezen čas glede na vrsto savnanja
 • pozna vplive savnanja na telo (srce, krvni obtok…)
 • na konkretnem (simuliranem) primeru izvede sprejem in usmerjanje gosta v postopek savnanja
 • predstavi oblike savnanja in njihov pomen
 • predstavi pomen spremljanja počutja gostov v posameznih fazah (od garderobe do prostora za hlajenje)
 • navede možne primere kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti (v postopku savnanja)
 • opiše možne primere priporočila in odsvetovanja savnanja
 • predstavi ustrezen čas glede na vrsto savnanja
Izvaja programe savnanja
 • razlikuje različne tipe savn in njihove temeljne značilnosti
 • izvaja programe savnanja (vrtinčenje zraka, različne obloge v parnih kopelih, npr. kreda, alge, čokolada,med, blato, jogurt, idr.)
 • loči med naravno in sintetično eteriko ter pozna njihovo namembnost
 • skrbi za pozitivno razpoloženje in upoštevanje pravil obnašanja v savni
 • skrbi za pogostitev gostov (napitki, sadje,…)
 • pozna principe delovanj suhih savn:
 • finska savna
 • infra savna
 • bio savna
 • zeliščna savna
 • pozna principe delovanja kopeli (turška, rimska,…)
 • pozna principe knaipanja
 • zna razpoznati kontraindikacije savnanja in ob tem pravilno ukrepati
 • zna izbrati ustrezno glasbo ter upravljati s tehničnimi pripomočki za predvajanje le te
 • pozna pravila obnašanja v savni
 • opiše različne tipe savn in predstavi njihovo namembnost
 • na konkretnem primeru izvede program savnanja (vrtinčenje zraka v finski savni)
 • izvede pripravo oblog za parne kopeli ( kreda, alge, čokolada, med, blato, jogurt)
 • pojasni v čem se razlikujejo naravno in sintetično pripravljena eterična olja in predstavi njihovo namembnost
 • navede načine vplivanja na pozitivno razpoloženje gostov v savni
 • predstavi principe delovanja suhih savn
 • prestavi principe delovanja kopeli
 • predstavi princip knaipanja
 • opiše možne kontraindikacije savnanja in ustrezne ukrepe
Vzdržuje savne
 • redno pregleduje savne
 • preventivno pregleduje peči in parilnike
 • čisti parilnike
 • skrbi za pravočasno menjavo kamnov
 • pregleduje in po potrebi uravnava dozirnike v savnah
 • zna rokovati z napravami za savnanje
 • zna pravilno vzdrževati savne
 • zna razpoznati konstrukcijske napake savn in ustrezno ukrepati
 • pozna osnove delovanja opreme savn (luči, voda, grelna telesa)
 • na konkretnem primeru izvede pregled savne in pojasni na kaj mora biti med pregledom pozoren
 • na konkretnem primeru izvede pregled peči in parilnikov ter pojasni na kaj mora biti med pregledom posebej pozoren
 • očisti parilnik
 • pojasni zakaj je potrebna pravočasna menjava grelnih kamnov
 • na konkretnem primeru izvede dozirnikov ter pojasni na kaj mora biti med pregledom posebej pozoren
 • predstavi naprave za savnanje in njihovo namen

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slana N. & ostali, Savna, 1993, priročnik, Domus ljubljana
 • Schreiber, Chris, Goldberg, Jerry, Savna : užitek za telo in čute, 2009, Ljubljana, Mladinska knjiga
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Sauna
 • http://www.savnajmo.se/
 • http://www.mojspa.si/
 • http://www.slonep.net/dom-in-oprema/vodni-uzitki/ucinek-na-zdravje
 • http://www.e-vitamin.si/savna.html
 • http://www.biotherm.si/cms/node/99
 • http://www.vitafit.si/wellness-in-spa/zdravje-in-lepota/kako-se-pravilno-savnati-v-finski-savni/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Bogdan Mak, Remax d.o.o.
 • Sabina Stipčič, Terme Olimia
 • Janja Urankar, Thermania Laško
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje