Kamnolomec/kamnolomka (6407057011)

Naziv:

Kamnolomec/kamnolomka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kamnolomec/kamnolomka (6407057011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kamnolomec / kamnolomka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izvedbi dela.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • Kakovost dela,
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje strojev in naprav,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.
Izločilna merila
 • opravljanje dela tako, da ne ogroža življenja in zdravja sebe ali svojih sodelavcev,
 • delo se lahko prekine, če komisija presodi, da bi kandidat lahko povzročil materialno škodo na kamnini ali strojih
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge5
izvedba75
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kamnolomec/kamnolomka

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Ustrezni prostor na delovišču-kamnolomu

 • Orodje in stroji za delo v kamnolomu
 • Material za izvedbo naloge (ustrezna situacija za opravljanje izbrane storitve v kamnolomu)

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član vsaj višješolsko strokovno izobrazbo s področja rudarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja rudarstva, od tega 3 leta delovnih izkušenj s področja kamnolomstva
 • en član vsaj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj pri organiziranju in vodenju kamnoseških del
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Upravlja stroje in orodja za rezanje, vrtanje in transport kamna pri površinskem in podzemnem pridobivanju naravnega kamna
 • izmeri in zariše smeri vrtanja vrtin
 • obvlada nastavitve, pomik in hitrost rezanja z diamantno žico in verižno žago
 • strojno obrezuje in oblikuje bloke in tombolone
 • uporablja blazine in hidravlične odmične naprave za prevračanje stene
 • seznanjen je z zahtevami in s tehnologijo površinskega in podzemnega pridobivanja kamna
 • pozna nastavitve pnevmatskih in mehanskih vrtalnih orodij
 • pozna nastavitve rezalnih orodij in vrstni red rezanja
 • zna uporabljati agregat in kompresor
Reže kamen z diamantno žico ali verižno žago
 • Upošteva navodila za delo
 • Pripravi in zavaruje delovno mesto
 • Pripravi stroje in orodja za delo
 • Izmeri in označi linije rezanja
 • Izvrta vrtine za uvajanje diamantne žice
 • Uvede diamantno žico
 • Upravlja stroj za rezanje kamna
 • Spremlja potek rezanja do zaključka
 • Upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
Prevrne odrezano steno
 • Upošteva navodila za delo
 • Pregleda, pripravi in zavaruje delovno mesto
 • Prilagodi način odrivanja stene situaciji v kamnolomu
 • Upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
Žaga ali obžaga blok z verižno žago ali diamantno žico
 • Upošteva navodila za delo
 • Pripravi delovno mesto
 • Namesti orodja za obrezovanje
 • Spremlja delovanje stroja in opazuje obdelovance med rezanjem ter prilagaja delovanje stroja lastnostim obdelovanca
 • Pripravi izdelke za skladiščenje
 • Upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
Naklada in transportira naravni kamen in stroje v območju kamnoloma
 • pripravi bloke in stroje za transport
 • namešča jeklene vrvi za premikanje blokov na deponiji
 • pozna tehnologijo transporta blokov med etažami
Transportira blok iz kamnoloma na deponijo
 • pripravi in zavaruje delovno mesto
 • pripravi blok za premikanje
 • pripravi in namesti stroje in pripomočke za premikanje in dviganje bloka
 • upravlja z dvigalom
 • namesti blok na transportno sredstvo
 • pripravi prostor za deponiranje bloka
 • namesti blok na deponijo
 • upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja
 • pospravi in uredi delovno mesto
 • delovni postopek izvaja s sodelavci

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Mirtič, Breda… (et al.). 1999. Slovenski naravni kamen, Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za geologijo NTF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, restavratorski center RS. ISBN 961-6101-05-6

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Anton Gosak, Mineral Ljubljana
 • Silvo Pivk, Marmor Hotavlje
 • Nika Velikonja, Marmor Hotavlje
 • Igor Čehovin, Marmor Sežana
 • Ida Staniša, OZS
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: Barbara Kunčič, CPI, Nika Mustar, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje