Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na področju 3D-oblikovanja/animacije, z lastno izjavo ali z delodajalčevimi referencami/navedbo v oddaji/filmu/TV-prenosa ipd., s producentovim potrdilom ali s potrdilom druge odgovorne osebe.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.