Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj srednješolska izobrazba in
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zveza plesnih društev Saltare
Ulica heroja Šaranoviča 2, 2000 MARIBOR
02 252 57 26, 041/852-707
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Kosovelova ulica, 3000 CELJE
03 42 55 450
Pregled zbirne mape: 17.11.2021 13h
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Cafova ulica, 2000 MARIBOR
02 3202 308
Pregled zbirne mape: 23.11.2021 14h
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
Celjska cesta 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA
03 8182 440
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj kot blagajnik v katerikoli dejavnosti in
  • dokazilo o nekaznovanosti – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Delpinova 7, 5000 NOVA GORICA
05 336 4000
Pregled zbirne mape: 9.11.2021 1h

Posebni vstopni pogoji

  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.