Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj izobrazba na ravni SOK 4 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  Ulica XIV. divizije, 3000 CELJE
  01 518 85 63
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  – izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in

  – najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja hotelirstva, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom, in

  – znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje najmanj na ravni, primerljivi B1

  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno

  splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni najmanj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1,

  s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji

  ali tujini)

  in

  2. tuj jezik – po izbiri, znanje najmanj na ravni, primerljivi B1

  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni najmanj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.