Posebni vstopni pogoji

 • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
 • Končana šola za podčastnike – smer letalstvo
 • Ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Kadring d.o.o.
Trg Svobode 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA
030 707 320
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Ni vstopnih pogojev.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zavod Marianum Veržej
Puščenjakova ulica, 9241 VERŽEJ
02 5889 060
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.