Posebni vstopni pogoji

Ni posebnih pogojev.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba ali NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temeljna kvalifikacijo za voznika,
 • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini,
 • vozniški izpit C-kategorije.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Znanja srednje poklicne šole s področij gradbeništva ali strojništva ali rudarstva ali
 • Pridobljen NPK Pomočnik upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
 • Zdravniško potrdilo s katerim izkaže kandidat, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
 • Vozniški izpit za B- kategorijo in

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • dokončana osnovna šola
 • opravljen izpit F-kategorije

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj dokončana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav.
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljavec scenskih elementov in naprav (kot dokazilo kandidat predloži vsaj tri načrte za scenografije, pri katerih je sodeloval, z navedbo v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV- prenosa ipd., oz. s/z producentovim, režiserjevim, scenografovim potrdilom ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

RTV Slovenija
Kolodvorska ulica, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pregled zbirne mape: 29.11.2021 9h

Posebni vstopni pogoji

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
059 222 628
Pregled zbirne mape: 15.11.2021 10h
Gimnazija Jurija Vega Idrija
Študentovska 1, 5280 IDRIJA
05 3726 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Kadring d.o.o.
Trg Svobode 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 1, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 11, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 1, 2000 MARIBOR
02 229 57 56
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tržaška cesta 3, 6230 POSTOJNA
05 850 10 20
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
 • eno leto delovnih izkušenj v proizvodnji farmacevtske industrije, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
 • eno leto delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
 • eno leto delovnih izkušenj v farmacevtski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice), ali najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice
 • vozniško dovoljenje B-kategorije
 • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 – Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali vrtnarstva in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z vzdrževanjem oziroma upravljanjem zelenih površin za šport in prosti čas,
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • 2 leti delovnih izkušenj pri upravljanju s stroji gradbene mehanizacije (obvladovanje kamionsko-hidravličnega upravljanja)
 • Vozniški izpit B, C, F kategorije

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 7, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.