Posebni vstopni pogoji

  • Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pregled zbirne mape: 21.6.2023 15h, 11.10.2023 15h, 5.12.2023 15h
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pregled zbirne mape: 5.7.2023 14h
Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
03 4286750
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pregled zbirne mape: 5.7.2023 14h
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.