Posebni vstopni pogoji

– Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in

– najmanj pet let delovnih izkušenj pri asfalterskih delih

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
03 4286750
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj izobrazba na ravni SOK 4 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  Ulica XIV. divizije 4, 3000 CELJE
  01 518 85 63
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali področja tehnoloških strok ali geotehnologije ali
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali tehnoloških strok ali geotehnologije, s čimer izkazuje kompetence stroke in jih dokazuje s pogodbo o delu ali poročilom o opravljenem delu z naročnikovo referenco ali z delodajalčevim potrdilom ali z referenco o izvedenem projektu (dovoljeno je predložiti več različnih potrdil, ki skupaj izkazujejo tri leta delovnih izkušenj) in
  • najmanj 200 ur delovnih potopov v zadnjih dveh letih, ki jih dokazuje s potrjenim potapljaškim dnevnikom (log book-om) in
  • veljavno potrdilo o usposobljenosti za prvo pomoč s kisikom in
  • potrdilo (certifikat) o usposobljenosti za uporabo potapljaške opreme za delovno potapljanje

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  IBS SKUPINA d.o.o.
  Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje 1330 KOČEVJE
  01 546 50 65, 040 570 402
  Pregled zbirne mape: 13.9.2023 14h

  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovna šola z dvema letoma delovnih izkušenj s področja urejanja voda,
  • opravljen izpit za varno delo z motorno žago,
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 – Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pregled zbirne mape: 12.6.2023 16h
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj šest mesecev praktičnih izkušenj z izvajanjem različnih del izdelave gradbe-nih elementov ali produktov iz ilovice, kar kandidat/kandidatka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti ali
  • najmanj eno leto praktičnih izkušenj pri graditvi objektov, kar kandidat/kandidatka do-kazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo de-javnosti.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pregled zbirne mape: 7.6.2023 14h
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pregled zbirne mape: 15.6.2023 15h, 6.7.2023 15h
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  – Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in

  – najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju keramičarskih del

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gnom d.o.o.
  Šentvid pri Stični 12b, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
  031 684 828
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali montažnih del na objektih ali v proizvodnji

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog ali opravljen mojstrski izpit iz pečarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pečarstva in polaganja keramičnih oblog, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Strojna, prometna in lesarska šola
  Erjavčeva 4a, 5000 NOVA GORICA
  05 330 87 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • srednja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  Ulica XIV. divizije 4, 3000 CELJE
  01 518 85 63
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska ali opravljen mojstrski izpit iz slikopleskarstva-črkoslikarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju slikopleskarstva–črkoslikarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja kamnoseških del

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • V zadnjih treh letih izvedena dela pri gradnji suhozidnih objektov, ki jih dokazuje z dokumentacijo o gradnji prostostoječega zidu, podpornega zidu, tlaka s kamnitimi ploščami ter stopnic ter izvedeni sanaciji ali obnovi vsaj dveh od zgoraj naštetih suhozidnih objektov.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zavod Suhi zid
  Prosenjakovci 63, 9207 PROSENJAKOVCI - PARTOSFALVA
  070 733 891
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Tesar/tesarka ali opravljen mojstrski izpit iz tesarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Tesar/tesarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju tesarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice), ali najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice
  • vozniško dovoljenje B-kategorije
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 – Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pregled zbirne mape: 12.6.2023 14h
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Zaključena osnovna šola

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 6 mesecev delovnih izkušenj s področja varstva in urejanja voda;
  • opravljen preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka po predpisih, ki urejajo prekrške
  • vozniško dovoljenje B-kategorije

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pregled zbirne mape: 12.6.2023 15h
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  – Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in

  – najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 29.6.2023 16h
  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Zidar/zidarka ali opravljen mojstrski izpit iz zidarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Zidar/zidarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju zidarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gnom d.o.o.
  Šentvid pri Stični 12b, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
  031 684 828
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj na področju železokrivstva

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.