Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska cesta 28A, 1000 LJUBLJANA
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • ­srednja strokovna ali splošna izobrazba in
 • ­vozniško dovoljenje B-kategorije

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
04 280 83 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 CELJE
01 518 85 63
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR, Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10 in 14/13)

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
04 280 83 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Formula Maribor, družba za izobraževanje d.o.o.
Cesta k Tamu 6, 2000 MARIBOR
02 460 13 70
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR
02 421 60 10
Pozanimajte se o razpisanih rokih
MOCIS center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
02 8846 400
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Prometni center Blisk izobraževanje d.o.o.
Gorazdova ulica 20, 1000 LJUBLJANA
01 320 52 20
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
TIB STORITVE
Šercerjeva 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA
05 7040197
Pozanimajte se o razpisanih rokih
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1000 LJUBLJANA
01 585 51 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
PCO-Poklicni center Obala
Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
041 405 811
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 5828
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba ali NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temeljna kvalifikacijo za voznika,
 • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini,
 • vozniški izpit C-kategorije.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA
05 3664 750
Pregled zbirne mape: 21.9.2023 14h

Posebni vstopni pogoji

 • višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga ali
 • srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga in
 • potrdilo o udeležbi na usposabljanju za varnostne svetovalce, predpisanem v poglavju 1.8 Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10 in 14/13)

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR
02 421 60 10
Pregled zbirne mape: 29.9.2023 14h
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
04 280 83 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Edibo d.o.o.
Pesnica pri Mariboru 60 a, 2211 PESNICA PRI MARIBORU
02 3312 909
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Formula Maribor, družba za izobraževanje d.o.o.
Cesta k Tamu 6, 2000 MARIBOR
02 460 13 70
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6, 1000 LJUBLJANA
01 585 51 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 2
 • vozniški izpit B-kategorije

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

AMKS, d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
059999000
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 VELENJE
03-898 54 50
Pozanimajte se o razpisanih rokih
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
04 280 83 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Posavc d.o.o.
Levstikova ulica 2A, 8250 BREŽICE
07 4990 480
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
03 747 13 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.