Posebni vstopni pogoji

  • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
  • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
  • Projektna nalogo v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni del, zaključek, literaturo

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
02 2341 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Društvo vseživljenjsko učenje
Pševo 11A, 4000 KRANJ
041 639 407
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja šola Muta
Koroška cesta 53, 2366 MUTA
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj eno leto samostojnega dela na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov pri animaciji gibljivih slik (likovna zasnova likov/predmetov/ozadij; zgodboris; oblikovanje in izdelava lika, ozadja, predmetov, scenografije, osvetlitve; postprodukcija slike in zvoka …), kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.