Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
01 2342466
Pregled zbirne mape: 12.4.2023 10h, 8.11.2023 10h
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pregled zbirne mape: 20.4.2023 10h, 21.6.2023 10h, 27.9.2023 10h

Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
04 2804 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
  • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Erudio izobraževalni center
Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
01 5008687
Pregled zbirne mape: 3.4.2023 10h
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
03 8182 440
Pregled zbirne mape: 7.4.2023 9h
UPI- Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
03 713 3550
Pregled zbirne mape: 10.10.2023 16h
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 VELENJE
03-898 54 50
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Animacija d.o.o.
Aškerčeva ulica 1, 2250 PTUJ
02-7493460
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
IC Geoss d.o.o.
Cesta komandanta Staneta 2, 1270 LITIJA
01 8980570
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Izobraževalni center energetskega sistema
Letališka 16a, 1000 LJUBLJANA
01 54 74 505
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Kadring d.o.o.
Trg Svobode 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
03 4286750
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
01 513 14 50
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Miška d.o.o.
Letališka cesta 32, 1000 LJUBLJANA
059 2094 50
Pozanimajte se o razpisanih rokih
MOCIS center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
02 8846 400
Pozanimajte se o razpisanih rokih
NaPoK, d.o.o.
Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
041-513-975
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
PCO-Poklicni center Obala
Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
041 405 811
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Spin Informacijski inženiring d.o.o.
Cesta Goriške fronte 11, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strojna, prometna in lesarska šola
Erjavčeva 4a, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Višja strokovna šola
Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.