Posebni vstopni pogoji

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Opravljena osnovnošolska obveznost,
  • Zdravniško potrdilop, s katerim kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
  • Vozniški izpit za B-kategorijo.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

  • Znanja srednje poklicne šole s področij gradbeništva ali strojništva ali rudarstva ali
  • Pridobljen NPK Pomočnik upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
  • Zdravniško potrdilo s katerim izkaže kandidat, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
  • Vozniški izpit za B- kategorijo in

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.