Posebni vstopni pogoji

  • Opravljena osnovnošolska obveznost,
  • Zdravniško potrdilop, s katerim kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
  • Vozniški izpit za B-kategorijo.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.