Posebni vstopni pogoji

  • Znanja srednje poklicne šole s področij gradbeništva ali strojništva ali rudarstva ali
  • Pridobljen NPK Pomočnik upravljalca geovrtalnih strojev in naprav
  • Zdravniško potrdilo s katerim izkaže kandidat, da izpolnjuje pogoje za delo na višini in
  • Vozniški izpit za B- kategorijo in

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.