Posebni vstopni pogoji

Ni posebnih pogojev.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
02 229 57 56
Pregled zbirne mape: 7.11.2023 14h

Posebni vstopni pogoji

 • Končana osnovna šola in
 • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zasavska ljudska univerza
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
03 56 31 190
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju kovanja.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
030 707 320
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Kadring d.o.o.
Trg Svobode 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
030 707 320
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 58 28
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varilstva ali izdelave ali montaže kovinskih konstrukcij ali elementov, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali izpisom iz delovne knjižice.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Strojna šola
Volkmerjeva 19, 2250 PTUJ
02 787 17 20
Pregled zbirne mape: 16.6.2023 10h
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pregled zbirne mape: 22.6.2023 15h
Srednja šola za strojništvo
Podlubnik 1B, 4220 ŠKOFJA LOKA
04 506 2300
Pregled zbirne mape: 19.10.2023 16h
Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
02 229 57 56
Pregled zbirne mape: 7.11.2023 14h
Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
059 222 628
Pregled zbirne mape: 14.11.2023 16h
Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3, 3320 VELENJE
03 8960 600
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
04 280 40 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA
081 601 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolsko naselje 12, 9000 MURSKA SOBOTA
02 5348 910
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 58 28
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šuštarjeva 7a, 1420 TRBOVLJE
03 56 33 450
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja tehniška šola Koper
Šmarska cesta 4E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
05 662 52 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
 • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.

*Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 58 28
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
02 229 57 56
Pregled zbirne mape: 8.11.2023 14h
Gimnazija Jurija Vega Idrija
Študentovska 16, 5280 IDRIJA
05 3726 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
preverjanja kandidata.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 58 28
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja barvnih kovin

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja jekla

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
03 428 58 28
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju toplotne obdelave kovin

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Kadring d.o.o.
Trg Svobode 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
02 229 57 56
Pregled zbirne mape: 8.11.2023 14h
Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
059 222 628
Pregled zbirne mape: 14.11.2023 16h
Gimnazija Jurija Vega Idrija
Študentovska 16, 5280 IDRIJA
05 3726 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Kadring d.o.o.
Trg Svobode 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
07 3932 100
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
01 280 53 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
037571800
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju valjanja kovin

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
030 707 320
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Srednja poklicna izobrazba

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
02 8846 400
Pregled zbirne mape: 16.6.2023 16h
Zasavska ljudska univerza
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
03 56 31 190
Pregled zbirne mape: 11.9.2023 8.44
UPI- Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
03 713 3550
Pregled zbirne mape: 14.11.2023 16h
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Kadring d.o.o.
Trg Svobode 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
02 8055 200
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Most do znanja d.o.o.
Grablovičeva ulica 18, 1000 LJUBLJANA
01 540 24 98
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
01 5830 500
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
05 330 87 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.