Posebni vstopni pogoji

 • opravljeno strokovno usposabljanje za Operaterja/operaterko varnostnonadzornega centra skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pregled zbirne mape: 12.10.2023 15.30
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pregled zbirne mape: 7.11.2023 14h
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja elektrostroke s pooblastilom za projektiranje skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in
 • opravljeno strokovno usposabljanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pregled zbirne mape: 12.10.2023 15.30
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pregled zbirne mape: 16.11.2023 14h
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/ varnostne menedžerke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
 • najmanj višja strokovna izobrazba

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija »Varnostni menedžer/varnostna menedžerka« in
 • najmanj 5 let dela na področju zasebnega varovanja, pri čemer se upošteva:
  • delo v podjetju, ki trži varnostne storitve na delovnem mestu pooblaščenega varnostnega inženirja ali varnostnega menedžerja ali
  • delo v gospodarskih subjektih ali v organih državne uprave na delovnih mestih varnostnega menedžerja ali odgovorne osebe za varovanje ljudi in premoženja.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
02 8846 400
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja računalništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali telekomunikacij in
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pregled zbirne mape: 21.6.2023 14h
Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/ varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • Končana najmanj osnovna šola.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Varnost Maribor d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj srednješolska poklicna izobrazba
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik/varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del
 • izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pregled zbirne mape: 6.10.2023 14h
Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Varnost Maribor d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika telesnega stražarja/varnostnice telesne stražarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje
 • najmanj srednja poklicna izobrazba
 • vozniški izpit B-kategorije
 • potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem predpisanim z zakonom o orožju

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pregled zbirne mape: 8.9.2023 14h
Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
 • končana najmanj osnovna šola
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika/varnostnico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
01 565 98 60
Pregled zbirne mape: 22.6.2023 14h
Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10, 031 665 027
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
059 036 350
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
01 513 00 40
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Varnost Maribor d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
02 230 30 10
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.