Posebni vstopni pogoji

  • Opravljen preizkus kemijskih vsebin, ki so določene v programih srednjega splošnega ali strokovnega izobraževanja predmetnega kataloga: Kemija v obsegu najmanj 210 ur

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovnošolska obveznost

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

  • 2 leti delovnih izkušenj pri upravljanju s stroji gradbene mehanizacije (obvladovanje kamionsko-hidravličnega upravljanja)
  • Vozniški izpit B, C, F kategorije

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Ni posebnih pogojev.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.