Posebni vstopni pogoji

Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju izvajanju analiz v laboratoriju, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj eno leto samostojnega dela na področju animiranja gibljivih slik, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30, 2000 MARIBOR
02 23 53 700
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Zavod Karnika
Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
031 231 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
04 2804 800
Pregled zbirne mape: 24.5.2024 15h
Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja
Cesta na Brdo 69, 1000 LJUBLJANA
01 252 81 61, 051 380 453
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj pri asfalterskih delih

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
03 4286750
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

Srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri oz. srednja splošna izobrazba.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
02 8846 400
Pregled zbirne mape: 3.5.2024 16h
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
02 2341 111
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
01 58 97 650
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
01 2927260
Pozanimajte se o razpisanih rokih
PCO-Poklicni center Obala
Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
041 405 811
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.
 • Kandidatkandidatka/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih projektih (gledališki projekt, koncert, AV-delo, film oz. kombinacija omenjenih projektov) kot asistent/asistentka režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd., potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

RTV Slovenija
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
 • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Prekmurska ulica 6, 1000 LJUBLJANA
01 4364792
Pregled zbirne mape: 14.5.2024 14h
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
01 2342466
Pregled zbirne mape: 17.9.2024 10h

Posebni vstopni pogoji

 • Dokončana vsaj osnovna šola in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o delu na najmanj treh zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o sodelovanju pri projektih s strani producenta/odgovorne osebe. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

RTV Slovenija
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj srednja poklicna izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistent/ka snemalca/ka

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
01 2342466
Pregled zbirne mape: 17.9.2024 10h
RTV Slovenija
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju AV-montaže ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-montaže.
 • Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojni montaži pri najmanj petih AV-projektih. Delo(-a) na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

RTV Slovenija
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Vsaj srednješolska izobrazba in
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zveza plesnih društev Saltare
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
02 252 57 26, 041/852-707
Pregled zbirne mape: 21.9.2024 12h

Posebni vstopni pogoji

/

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14a, 2000 MARIBOR
02 2350010
Pregled zbirne mape: 25.4.2024 9h

Posebni vstopni pogoji

 • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR
02 3202 308
Pregled zbirne mape: 10.6.2024 13h
Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin
Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE
03 42 55 450
Pregled zbirne mape: 6.11.2024 15h
Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
03 8182 440
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj kot blagajnik v katerikoli dejavnosti in
 • dokazilo o nekaznovanosti – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Delpinova 7 a, 5000 NOVA GORICA
05 336 4000
Pregled zbirne mape: 18.11.2024 13h

Posebni vstopni pogoji

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska cesta 28A, 1000 LJUBLJANA
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj izobrazba na ravni SOK 4 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pregled zbirne mape: 24.4.2024 11h
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  Ulica XIV. divizije 4, 3000 CELJE
  01 518 85 63
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  – izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in

  – najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja hotelirstva, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom, in

  – znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje najmanj na ravni, primerljivi B1

  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno

  splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni najmanj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1,

  s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji

  ali tujini)

  in

  2. tuj jezik – po izbiri, znanje najmanj na ravni, primerljivi B1

  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni najmanj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je pod mentorstvom čebelaril 3 leta z najmanj petimi čebeljimi družinami.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
  Volkmerjeva cesta 19, 2250 PTUJ
  02 787 17 00
  Pregled zbirne mape: 8.5.2024 16h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 21.5.2024 13h
  Čebelarska zveza Slovenije
  Brdo pri Lukovici 8, 1225 LUKOVICA
  01 7296100
  Pregled zbirne mape: 11.10.2024 9h
  Biotehniška šola
  Ulica padlih borcev 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Biotehniška šola Maribor
  Vrbanska cesta 30, 2000 MARIBOR
  02 23 53 700
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Biotehniška šola Rakičan
  Lendavska ulica 3, 9000 MURSKA SOBOTA
  02 530 37 50
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja poklicna in strokovna šola
  Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR
  03 746 29 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
  Titov trg 2, 3320 VELENJE
  03-898 54 50
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Koper
  Cankarjeva 33, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
  05 6128000
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), od tega najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Firis Imperl d.o.o.
  Tržaška cesta 90J, 1370 LOGATEC
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali področja tehnoloških strok ali geotehnologije ali
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali tehnoloških strok ali geotehnologije, s čimer izkazuje kompetence stroke in jih dokazuje s pogodbo o delu ali poročilom o opravljenem delu z naročnikovo referenco ali z delodajalčevim potrdilom ali z referenco o izvedenem projektu (dovoljeno je predložiti več različnih potrdil, ki skupaj izkazujejo tri leta delovnih izkušenj) in
  • najmanj 200 ur delovnih potopov v zadnjih dveh letih, ki jih dokazuje s potrjenim potapljaškim dnevnikom (log book-om) in
  • veljavno potrdilo o usposobljenosti za prvo pomoč s kisikom in
  • potrdilo (certifikat) o usposobljenosti za uporabo potapljaške opreme za delovno potapljanje

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  IBS SKUPINA d.o.o.
  Tomšičeva cesta 13, 1330 KOČEVJE
  01 546 50 65, 040 570 402
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kuharstva, ki jih kandidat dokaže z/s:

  • delodajalčevim referenčnim pismom, ki vsebuje opis del in nalog delovnega mesta in pridobljene kompetence, znanja in spretnosti in
  • pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo o delu, ki izkazuje prej navedene reference.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin
  Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE
  03 42 55 450
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE
  03 4285 900
  Pregled zbirne mape: 11.6.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšega opisa zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Trgovinska zbornica Slovenije
  Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA
  01 58 98 212
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovna šola,
  • opravljen izpit F-kategorije,
  • tri leta delovnih izkušenj na področju ekološkega kmetovanja.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 14.5.2024 8h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Ajdovščina
  Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA
  05 3664 750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja. Delovne izkušnje kandidat dokaže z dokazili o samostojnem delu na najmanj treh različnih in raznovrstnih medijsko realiziranih projektih s področja dela glasbenega redaktorja (glasbena oprema, vodena glasbena oddaja, intervju, reportaža, poročilo, komentar, recenzija). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pregled zbirne mape: 22.4.2024 7h
  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pregled zbirne mape: 22.4.2024 7.15
  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F-traktorji in traktorski priključki

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pregled zbirne mape: 22.4.2024 7.30
  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga, izdelanimi v zadnjih 5 letih

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Dokončana osnovna šola.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Strokovni izobraževalni center Ljubljana
  Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
  01 280 53 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri delu z ljudmi.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovna šola z dvema letoma delovnih izkušenj s področja urejanja voda,
  • opravljen izpit za varno delo z motorno žago,
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 – Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pregled zbirne mape: 7.6.2024 16h
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Zaključena osnovna šola

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
  Titov trg 2, 3320 VELENJE
  03-898 54 50
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Cetera, center za tehnični razvoj, izobraževanje in organizacijo
  Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA
  01 519 86 50
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana
  Miklošičeva 26, 1000 LJUBLJANA
  01 230 76 08
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Šentjur
  Mestni trg 5, 3230 ŠENTJUR
  03 747 16 70
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
  Trg mladosti 3, 3320 VELENJE
  03 8960 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
  Šuštarjeva 7a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 33 450
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
  Pot k izviru 6, 1000 LJUBLJANA
  01 585 51 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • končana osnovnošolska obveznost,
  • vozniško dovoljenje F-kategorije.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pregled zbirne mape: 25.4.2024 14.30

  Posebni vstopni pogoji

  • srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri ter 5 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva ali
  • srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri ter 8 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva in
  • znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR
  02 3202 308
  Pregled zbirne mape: 10.6.2024 13h

  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj šest mesecev praktičnih izkušenj z izvajanjem različnih del izdelave gradbe-nih elementov ali produktov iz ilovice, kar kandidat/kandidatka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti ali
  • najmanj eno leto praktičnih izkušenj pri graditvi objektov, kar kandidat/kandidatka do-kazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo de-javnosti.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Tehniški šolski center Maribor
  Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
  02 229 57 56
  Pregled zbirne mape: 12.11.2024 14h

  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami kot inspicient. Kandidat ustrezne delovne izkušnje dokazuje z dokazili o samostojnem delu inspicienta/ke pri vsaj desetih gledaliških premierah ali vsaj dvajsetih drugih uprizoritvenih dogodkih. Kandidat svoje sodelovanje dokazuje z navedbo v gledališkem listu; v javni objavi; v špici oddaje /filma/ TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja/vodje tehnike.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Kandidat predhodno pripravi zbirno mapo dokazil, ki vsebuje:
    • Klekljane čipke z navedbo virov in avtorjev vzorcev, po katerih so bile čipke sklekljane. Klekljane čipke v zbirni mapi so izdelane v tehnikah, elementih in motivih:
   • Ažur.
   • Cvetka.
   • Delitev risov in polpremetov.
   • Čipka, ki ima za osnovo til mrežo (t. i. pečna čipka).
   • Dvobarvni tablet.
   • Flandrijski ris – čipka v kombinaciji flandrijskega risa s tremi in petimi pari.
   • Franže ob robu.
   • Franže pod risom.
   • Granatno jabolko.
   • Idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   • Idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem. Zaključena čipka s poljubnim nasnutkom in zaključkom.
   • Izpeljanka širokega risa ali več izpeljank z verižico, ovinkom, rogljički, s pravokotnim in koničastim vogalom, z rožicami iz kitic in rožicami iz ribic. Zaključena čipka z nasutkom in zaključkom na zanke.
   • Kantu rožica.
   • Kolca.
   • Male smrekice z vogalom.
   • Mizice z vogalom.
   • Močeradi.
   • Možganci.
   • Nasnutek in zaključek v konici v polpremetu.
   • Nasnutek in zaključek v konici v risu.
   • Ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov.
   • Ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnim, koničastim in kombiniranim vogalom.
   • Pajki, izdelani na več različnih načinov.
   • Pajki s polpremetom.
   • Pence.
   • Polpremet z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključko na zanke.
   • Polpremet z vogali.
   • Prečkanje risov ali polpremetov.
   • Predeljeni ris, smiselno uporabljen v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
   • Reliefni nasnutki in zaključki, smiselno uporabljeni v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
   • Ribežen
   • Ris z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   • Rožica s kitico.
   • Rožica s polnitvijo.
   • Satovje z ovinki in vogali. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   • Slince.
   • Snežinka.
   • Stolpički.
   • Sukane slince z vogalom.
   • Sukani ris z ovinki in vogali.
   • Špirala.
   • Štručke z vogalom.
   • Tulipani.
   • Tulpni list.
   • Večbarvna čipka, izdelana po lastnem vzorcu.
   • Verige.
   • Vrtiljak.
   • Vsaj štiri različni motivi narodnega ornamenta: nagelj, drugi zahtevni cvetlični motivi, človeška in/ali živalska figura.
   • Vsaj tri različne klekljane polnitve.
   • Združevanje risov in polpremetov.
   • Žabice z vogalom.
   • Žabice s platnom.
   • Žagice.
   • Žilica v polpremetu naravnost in postrani in

  • izjava kandidata, da je kandidat samostojno izdelal vse zgoraj navedene klekljane čipke v zbirni mapi.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gimnazija Jurija Vega Idrija
  Študentovska 16, 5280 IDRIJA
  05 3726 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
  • znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 23.4.2024 15h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 27.5.2024 11.30
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Izobraževalni center Piramida Maribor
  Park mladih 3, 2000 MARIBOR
  02 320 86 42
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 9.5.2024 15h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 27.5.2024 9.30
  Izobraževalni center Piramida Maribor
  Park mladih 3, 2000 MARIBOR
  02 320 86 42
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj končana osnovnošolska obveznost

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA
  031 206 034
  Pregled zbirne mape: 15.5.2024 11.30
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pregled zbirne mape: 15.5.2024 15h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 29.5.2024 9h
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 30.5.2024 15h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Ajdovščina
  Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA
  05 3664 750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja poklicna in strokovna šola
  Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR
  03 746 29 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovna šola in
  • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zasavska ljudska univerza
  Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 31 190
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Strokovni izobraževalni center Ljubljana
  Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
  01 280 53 00
  Pregled zbirne mape: 6.5.2024 14h

  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja razvoja programske opreme in aplikacij ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja programske opreme in aplikacij, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela, ali
  • trije lastni izdelki (trije primeri programskih aplikacij), pri katerih se lahko dokaže avtorstvo in niso starejši od dveh let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  UPI- Ljudska univerza Žalec
  Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
  03 713 3550
  Pregled zbirne mape: 13.6.2024 16h
  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 14.6.2024 16h
  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
  Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
  02 2341 111
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Elektro in računalniška šola
  Trg mladosti 3, 3320 VELENJE
  03 8960 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Ravne na Koroškem
  Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
  059 222 628
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 23.4.2024 15h
  Izobraževalni center Piramida Maribor
  Park mladih 3, 2000 MARIBOR
  02 320 86 42
  Pregled zbirne mape: 10.5.2024 14h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 27.5.2024 8h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 23.4.2024 15h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 27.5.2024 10.30
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Izobraževalni center Piramida Maribor
  Park mladih 3, 2000 MARIBOR
  02 320 86 42
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pregled zbirne mape: 24.4.2024 14h
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pregled zbirne mape: 22.4.2024 14h
  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pregled zbirne mape: 24.4.2024 14h
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pregled zbirne mape: 9.5.2024 15h
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
  Smetanova ul. 35, 2000 MARIBOR
  02 23 50 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Erudio izobraževalni center
  Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
  01 5008687
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  – Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in

  – najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju keramičarskih del

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gnom d.o.o.
  Šentvid pri Stični 12b, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
  031 684 828
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA
  01 5898 257, 041 787784
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 2 in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA
  01 5898 257, 041 787784
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • pet leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA
  01 5898 257, 041 787784
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA
  01 5898 257, 041 787784
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in samostojno delo na področju tehnične realizacije reproduktivne kinematografske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj 320 ur, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (npr.: referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe – in/ali pogodbe – in/ali dokazilo o študentskem delu, izjave ipd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in vsebina opravljenega dela.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • končana osnovna šola
  • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk z navedbo virov in avtorjev vzorcev za klekljanje. Zbirna mapa vsebuje klekljane čipke:
   • ažur
   • cvetka
   • delitev risov in polpremetov
   • dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
   • dodajanje in odvzemanje parov v risu
   • franže ob robu
   • idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom
   • idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
   • idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
   • kantu rožica
   • kitica
   • luknjice v risu
   • male smrekice z vogalom
   • mizice z vogalom
   • nasnutki in zaključki na zanke
   • ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov
   • ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
   • ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in koničastimi vogali
   • pajki
   • polpremet z vogali
   • prečkanje risov ali polpremetov
   • predeljeni ris
   • reliefni nasnutki in zaključki
   • rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
   • rožica iz kitic
   • rožica s kitico
   • rožica s polnitvijo
   • satovje
   • slince
   • stolpički
   • sukane slince z vogalom
   • sukani ris z ovinki in vogali
   • široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
   • široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
   • štručke z vogalom
   • tulipani
   • združevanje risov in polpremetov
   • -žabice z vogalom
   • žagice

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gimnazija Jurija Vega Idrija
  Študentovska 16, 5280 IDRIJA
  05 3726 800
  Pregled zbirne mape: 7.11.2024 16.30

  Posebni vstopni pogoji

  • dokončana osnovna šola

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj osnovna šola in 3 leta delovnih izkušenj na področju knjigoveške dodelave ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj s področja knjigoveške dodelave.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
  Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
  030 707 320
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 7.5.2024 16h
  Ljudska univerza Nova Gorica
  Cankarjeva ulica 8, 5000 NOVA GORICA
  05 3353 100
  Pregled zbirne mape: 6.6.2024 15h
  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
  Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
  02 2341 111
  Pregled zbirne mape: 2.10.2024 14h
  UPI- Ljudska univerza Žalec
  Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
  03 713 3550
  Pregled zbirne mape: 15.10.2024 16h
  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
  Titov trg 2, 3320 VELENJE
  03-898 54 50
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovna šola
  • Izpit B, E in F kategorije

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 30.5.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih in
  • dokazila o plesnih koreografijah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zveza plesnih društev Saltare
  Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
  02 252 57 26, 041/852-707
  Pregled zbirne mape: 21.9.2024 11h
  Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
  Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
  01 56 51 711
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju kovanja.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
  Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
  030 707 320
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj in
  • dokazilo o nekaznovanosti – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
  Delpinova 7 a, 5000 NOVA GORICA
  05 336 4000
  Pregled zbirne mape: 19.11.2024 13h

  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in tri leta delovnih izkušenj s področja kuharstva

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR
  02 3202 308
  Pregled zbirne mape: 10.6.2024 13h
  Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Mladinska ulica 14a, 2000 MARIBOR
  02 2350010
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
  • Končana šola za podčastnike – smer letalstvo
  • Ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Kadring d.o.o.
  Partizanska ulica 38, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
  02 8055 200
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
  Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
  030 707 320
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni vstopnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zavod Marianum Veržej
  Puščenjakova ulica 1, 9241 VERŽEJ
  02 5889 060
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Znanja anatomije roke in fiziologije kože in kožnih boleznih, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja
  Cesta na Brdo 69, 1000 LJUBLJANA
  01 252 81 61, 051 380 453
  Pregled zbirne mape: 7.5.2024 14h
  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 8.5.2024 16h
  Akademija studio lepota, d.o.o.
  Pirnikova ulica 8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
  02 8430068
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Erudio izobraževalni center
  Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
  01 5008687
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 5828
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
  Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE
  03 42 86 900
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pregled zbirne mape: 13.5.2024 15h
  Higeja d.o.o.
  Ptujska 19, 1000 LJUBLJANA
  031 335 724
  Pregled zbirne mape: 27.5.2024 15h
  Erudio izobraževalni center
  Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
  01 5008687
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
  Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE
  03 42 86 900
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
  Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR
  02 33 12 870
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena šola
  Gosposvetska cesta 2, 2380 SLOVENJ GRADEC
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena šola Ljubljana
  Poljanska cesta 61, 1000 LJUBLJANA
  01 300 16 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Svet Zdravja d.o.o.
  Ljubljanska cesta 106A, 1230 DOMŽALE
  040-209-299
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Zasavska ljudska univerza
  Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 31 190
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja
  Cesta na Brdo 69, 1000 LJUBLJANA
  01 252 81 61, 051 380 453
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Zavod za zdravstveno in športno izobraževanje
  Mesarska cesta 14, 1000 LJUBLJANA
  041 797 007
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Zavod Znanje Postojna, javni zavod
  Kolodvorska cesta 3, 6230 POSTOJNA
  05 7211 280
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)

  ali

  • najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 16.5.2024 15h

  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji,
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
  • najmanj 300 ur medkulturnega posredovanja/mediacije, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. Od navedenih 300 ur lahko za največ 100 ur dokazuje z izjavo uporabnika(ov) oz. priseljenca(ev), tj. tistih/tistega, za kogar je kandidat opravljal medkulturno mediacijo in
  • dokazilo o znanju jezikov:

  – znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B1, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine z doseženim znanjem najmanj na ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni A2 pri pisanju in
  – znanje vsaj še enega jezika, kar kandidat(ka) dokazuje z referenčnim pismom organizacij, društev, institucij ipd.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj pol leta delovnih izkušenj na področju servisiranja koles, ki jih lahko izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj tri leta delovnih izkušenj, ki vključujejo:

  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj vodenja, koordiniranja ali organiziranja dela delovnih skupin in
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju digitalne dostopnosti.

  Kandidat izkazuje delovne izkušnje z verodostojnimi listinami (npr.: pogodbe, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

  Kandidat zahtevane delovne izkušnje lahko izkaže v istem ali različnih časovnih obdobjih.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov in
  • znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma (kar kandidat dokazuje s pogodbo o zaposlitvi, z drugo pogodbo o delu in delodajalčevim referenčnim pismom
  • znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj s področja gostinstva ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba ter 8 let delovnih izkušenj s področja gostinstva

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Mizar/mizarka ali opravljen mojstrski izpit iz mizarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Mizar/mizarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju mizarstva in
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za lesarstvo
  Podlubnik 1B, 4220 ŠKOFJA LOKA
  04 506 2300
  Pregled zbirne mape: 22.10.2024 16h
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza Ormož
  Vrazova ulica 12, 2270 ORMOŽ
  02 7415 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  UPI- Ljudska univerza Žalec
  Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
  03 713 3550
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
  • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
  • Projektna nalogo v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni del, zaključek, literaturo

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
  Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
  02 2341 111
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Društvo vseživljenjsko učenje
  Pševo 11A, 4000 KRANJ
  041 639 407
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola Muta
  Koroška cesta 53, 2366 MUTA
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
  Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varilstva ali izdelave ali montaže kovinskih konstrukcij ali elementov, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali izpisom iz delovne knjižice.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali montažnih del na objektih ali v proizvodnji

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • ­srednja strokovna ali splošna izobrazba in
  • ­vozniško dovoljenje B-kategorije

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  Ulica XIV. divizije 4, 3000 CELJE
  01 518 85 63
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj dosežena raven izobrazbe SOK 2.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj izobrazba ravni SOK 2 (dokončana OŠ) in starost najmanj 18 let in
  • opravljen verificiran program usposabljanja skladno s Pravilnikom o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 53/22) in
  • najmanj 1 leto izkušenj (pri tem štejejo tako formalne kot neformalne izkušnje) na področju nege in oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami ali oseb z napredovanimi nenalezljivimi boleznimi, kar kandidat, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljnjem besedilu: kandidat), dokazuje s potrdili, referencami, izjavami ipd.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  UPI- Ljudska univerza Žalec
  Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
  03 713 3550
  Pregled zbirne mape: 11.11.2024 16h
  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
  Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR
  02 33 12 870
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 2 leti delovnih izkušenj v prosekturi kot obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica ali opravljenih 50 obdukcij, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnim pismom in potrjenim seznamom obdukcij s strani delodajalca.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka. Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o avtorstvu (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 16.5.2024 9h
  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE
  03 4285 900
  Pregled zbirne mape: 11.6.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju oblikovanja digitalnih rešitev (spletne strani, spletne aplikacije ali/in mobilne aplikacije), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna delodajalčeva pisma, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu na projektu, dokazila o študentskem delu ipd.) in z najmanj enim lastnim izdelkom (delujočo digitalno rešitvijo) z izjavo o so/avtorstvu in z navedeno aktivno povezavo ali
  • najmanj dva lastna izdelka (dve delujoči digitalni rešitvi) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama ali
  • najmanj dva lastna izdelka (eno delujočo digitalno rešitev in osebno digitalno predstavitev/e zbirne mape) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  UPI- Ljudska univerza Žalec
  Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
  03 713 3550
  Pregled zbirne mape: 11.6.2024 16h
  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 2.7.2024 16h
  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza
  Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
  02 2341 111
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Elektro in računalniška šola
  Trg mladosti 3, 3320 VELENJE
  03 8960 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in
  • najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja) ali najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja frizerska šola Ljubljana
  Litostrojska cesta 53, 1000 LJUBLJANA
  01 5193 499
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih osvetljevalsko zahtevnih projektih (gledališki projekt, videospot, film, koncert, TV-projekt …) kot oblikovalec osvetljave. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o avtorstvu/izvedbi (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, nagrade, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
  Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
  01 2342466
  Pregled zbirne mape: 15.10.2024 9h
  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj eno leto samostojnega dela na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov pri animaciji gibljivih slik (likovna zasnova likov/predmetov/ozadij; zgodboris; oblikovanje in izdelava lika, ozadja, predmetov, scenografije, osvetlitve; postprodukcija slike in zvoka …), kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 16.5.2024 10h
  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE
  03 4285 900
  Pregled zbirne mape: 11.6.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
  Tržaška cesta 36, 6230 POSTOJNA
  05 850 10 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA
  031 206 034
  Pregled zbirne mape: 20.5.2024 9h

  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti oklepnih enot in funkcionalno vojaško usposabljanje za operaterja oklepnih enot
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4,
  • vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju odvajanja odpadnih voda, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Strokovni izobraževalni center Ljubljana
  Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
  01 280 53 00
  Pregled zbirne mape: 8.5.2024 14h
  Šolski center Postojna
  Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA
  081 601 650
  Pregled zbirne mape: 13.5.2024 10h
  Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pregled zbirne mape: 14.5.2024 14h
  Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
  Šuštarjeva 7a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 33 450
  Pregled zbirne mape: 14.5.2024 14h
  Srednja šola za strojništvo
  Podlubnik 1B, 4220 ŠKOFJA LOKA
  04 506 2300
  Pregled zbirne mape: 22.10.2024 16h
  Tehniški šolski center Maribor
  Zolajeva ulica 12, 2000 MARIBOR
  02 229 57 56
  Pregled zbirne mape: 12.11.2024 14h
  Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
  Trg mladosti 3, 3320 VELENJE
  03 8960 600
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
  04 280 40 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Nova Gorica
  Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA
  05 330 87 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Ravne na Koroškem
  Na gradu 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
  059 222 628
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
  Šolsko naselje 12, 9000 MURSKA SOBOTA
  02 5348 910
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja tehniška šola Koper
  Šmarska cesta 4E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
  05 662 52 60
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Strojna šola
  Volkmerjeva 19, 2250 PTUJ
  02 787 17 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • dokazilo o nekaznovanosti – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
  Delpinova 7 a, 5000 NOVA GORICA
  05 336 4000
  Pregled zbirne mape: 20.11.2024 13h

  Posebni vstopni pogoji

  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR, Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10 in 14/13)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
  Pot k izviru 6, 1000 LJUBLJANA
  01 585 51 00
  Pregled zbirne mape: 25.4.2024 14h
  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 10.5.2024 16h
  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
  04 280 83 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Formula Maribor, družba za izobraževanje d.o.o.
  Cesta k Tamu 6, 2000 MARIBOR
  02 460 13 70
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
  Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR
  02 421 60 10
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Prometni center Blisk izobraževanje d.o.o.
  Gorazdova ulica 20, 1000 LJUBLJANA
  01 320 52 20
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Strokovni izobraževalni center Ljubljana
  Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
  01 280 53 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  TIB STORITVE
  Šercerjeva 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA
  05 7040197
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
  • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.

  *Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 1 leto delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
  Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
  030 707 320
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d.
  Gerbičeva ulica 98, 1000 LJUBLJANA
  030 707 320
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • opravljeno strokovno usposabljanje za Operaterja/operaterko varnostnonadzornega centra skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA
  01 565 98 60
  Pregled zbirne mape: 24.4.2024 14h
  Sab, varovanje in storitve, d.o.o.
  Litostrojska cesta 38, 1000 LJUBLJANA
  01 513 00 40
  Pregled zbirne mape: 5.11.2024 14h
  Aktiva varovanje d.d.
  Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 MARIBOR
  02 230 30 10, 031 665 027
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Čas -Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.
  Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
  059 036 350
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Zavod Karnika
  Vrtna ulica 24, 4294 KRIŽE
  031 231 111
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju proizvodne priprave, izdelave in pakiranja zdravil, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pregled zbirne mape: 7.6.2024 10h, 11.9.2024 10h, 20.11.2024 10h
  Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
  Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
  01 2342466
  Pregled zbirne mape: 7.10.2024 10h

  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami s področja vodenja scenskih postavitev. Kandidat delovne izkušnje dokazuje z objektivnimi dokazili o sodelovanju v vsaj desetih različnih projektih z navedbo v gledališkem listu, v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s potrdilom producenta/režiserja/scenografa/vodje tehnike. Za vsaj pet navedenih projektov predloži tudi tehnične načrte scenografije. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Slovensko ljudsko gledališče Celje
  Gledališki trg 5, 3000 CELJE
  03 4264 210
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
  01 5830 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
  • znanje tujega jezika – angleščina – znanje na primerljivi ravni z B1

  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih medijskih projektih z objektivnim dokazilom o sodelovanju (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik / tehnica zdravstvene nege
  • Potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije, ki vsebuje: pismeno dokumentacijo o opravljenih zahtevanih posegih, potrdilo o sodelovanju pri repoziciji, potrdilo o sodelovanju pri zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
  01 300 21 10
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
  01 522 32 55
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  MOCIS center za izobraževanje odraslih
  Meškova ulica 21, 2380 SLOVENJ GRADEC
  02 8846 400
  Pregled zbirne mape: 10.5.2024 10h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj osnovnošolska izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba elektrosmeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 2-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave,
  • kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o sodelovanju pri najmanj petih uprizoritvenih in/ali AV- projektih kot osvetljevalec/ka (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/ke, tehnične vodje, odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
  Celjska ulica 16, 1000 LJUBLJANA
  01 2342466
  Pregled zbirne mape: 15.10.2024 9h
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  RTV Slovenija
  Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 4753878
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Inštitut za celulozo in papir
  Bogišićeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA
  01 200 2848
  Pregled zbirne mape: 14.5.2024 9h

  Posebni vstopni pogoji

  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
  • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Inštitut za celulozo in papir
  Bogišićeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA
  01 200 2848
  Pregled zbirne mape: 14.5.2024 13h

  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 16.5.2024 11h
  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  Ljubljanska cesta 97, 3000 CELJE
  03 4285 900
  Pregled zbirne mape: 11.6.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog ali opravljen mojstrski izpit iz pečarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pečarstva in polaganja keramičnih oblog, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pregled zbirne mape: 9.5.2024 15h
  Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja
  Cesta na Brdo 69, 1000 LJUBLJANA
  01 252 81 61, 051 380 453
  Pregled zbirne mape: 28.5.2024 14.30
  Akademija studio lepota, d.o.o.
  Pirnikova ulica 8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
  02 8430068
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Erudio izobraževalni center
  Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
  01 5008687
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Novo mesto
  Šegova ul. 112, 8000 NOVO MESTO
  07 3932 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola Izola-Scuola media Isola
  Polje 41, 6310 IZOLA - ISOLA
  05 6621720
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
  Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE
  03 42 86 900
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
  Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR
  02 33 12 870
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja zdravstvena šola Ljubljana
  Poljanska cesta 61, 1000 LJUBLJANA
  01 300 16 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj nižja poklicna izobrazba
  • 2 leti delovnih izkušenj kot picopek

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • končana osnovna šola

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pregled zbirne mape: 25.4.2024 13h

  Posebni vstopni pogoji

  Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
  Pot na Lavo 22, 3000 CELJE
  03 428 58 28
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zveza plesnih društev Saltare
  Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
  02 252 57 26, 041/852-707
  Pregled zbirne mape: 21.9.2024 10h
  Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
  Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
  01 56 51 711
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni vstopnih pogojev.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Zavod Marianum Veržej
  Puščenjakova ulica 1, 9241 VERŽEJ
  02 5889 060
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  ZRP POMELAJ, z.o.o.
  Mala Polana 103, 9225 VELIKA POLANA
  02 5737 036
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer artilerija
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske smer inženirstvo
  • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
  • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Opravljen test za ladijske potapljače
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NRKBO
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba tehnične smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oklepne enote
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja strokovna izobrazba tehnične ali elektro smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
  • Opravljeno usposabljanje za delo na radarskem sistemu
  • Opravljeno usposabljanje za pridobitev dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja
  • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez VHF/HF
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
  • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TASOC – OSN
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez Frequentis – GP, VHF/HF
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TAC – 90

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer pehota
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske in usposabljanje za pripadnike specialnih sil
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer zračna obramba
  • Funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike SV, smer zveze

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Srednja strokovna šola prometne smeri
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec /vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer logistika

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Splošna srednja šola ali srednja šola ekonomske ali komercialne smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oskrba
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab slovenske vojske, Združeni sektor za kadre
  Vojkova cesta 55, 1000 LJUBLJANA
  01 471 22 11
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Ni posebnih pogojev.

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
  03 4286750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  NaPoK, d.o.o.
  Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE
  041-513-975
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
  Dunajska cesta 102, 1000 LJUBLJANA
  01 5600 404
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Strojna, prometna in lesarska šola
  Erjavčeva 4a, 5000 NOVA GORICA
  05 330 87 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 katere koli smeri in izobrazba Policist na ravni SOK 5 ali opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba Policist na ravni SOK 5 ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Kriminalistični tečaj ali opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 7 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog policije na delovnih mestih za katera se zahteva poklic policist (na ravni SOK 5 ali SOK 6), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence policije, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
  Štefanova ulica 2, 1000 LJUBLJANA
  01 514 70 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
  Volkmerjeva cesta 19, 2250 PTUJ
  02 787 17 00
  Pregled zbirne mape: 9.5.2024 16h
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA
  031 206 034
  Pregled zbirne mape: 16.5.2024 9h
  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 21.5.2024 8h
  Biotehniška šola
  Ulica padlih borcev 26, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja poklicna in strokovna šola
  Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR
  03 746 29 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  /

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
  Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
  01 2927260
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  PCO-Poklicni center Obala
  Ulica IX. korpusa 24A, 6310 IZOLA - ISOLA
  041 405 811
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Razvojna agencija Kozjansko
  Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
  03 747 13 00
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  Najmanj dve leti izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih ali drugih oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).

  Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


  Posebni vstopni pogoji

  • Končana osnovnošolska obveznost,
  • izpit F-kategorije.

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Biotehniški center Naklo
  Strahinj 99, 4202 NAKLO
  04 2772120, 04 2112100
  Pregled zbirne mape: 23.5.2024 9h
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Mladinska ulica 14a, 2000 MARIBOR
  02 2350010
  Pregled zbirne mape: 7.5.2024 14h
  Zasavska ljudska univerza
  Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 31 190
  Pregled zbirne mape: 13.5.2024 15h
  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR
  02 3202 308
  Pregled zbirne mape: 10.6.2024 13h
  Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin
  Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE
  03 42 55 450
  Pregled zbirne mape: 9.10.2024 15h
  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
  01-2807-609
  Pregled zbirne mape: 10.10.2024 15h
  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
  01 23 44 402
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Ajdovščina
  Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA
  05 3664 750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Ormož
  Vrazova ulica 12, 2270 ORMOŽ
  02 7415 500
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
  Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
  04 2804 800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
  Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
  037571800
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola Izola-Scuola media Isola
  Polje 41, 6310 IZOLA - ISOLA
  05 6621720
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Mladinska ulica 14a, 2000 MARIBOR
  02 2350010
  Pregled zbirne mape: 7.5.2024 14h
  Zasavska ljudska univerza
  Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE
  03 56 31 190
  Pregled zbirne mape: 13.5.2024 15h
  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
  Cafova ulica 7, 2000 MARIBOR
  02 3202 308
  Pregled zbirne mape: 10.6.2024 13h
  Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin
  Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE
  03 42 55 450
  Pregled zbirne mape: 9.10.2024 15h
  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
  07 3482 100
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
  01 58 97 650
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
  07 39 34 734 051 669 118
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza Ajdovščina
  Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA
  05 3664 750
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
  03 8182 440
  Pozanimajte se o razpisanih rokih
  Srednja šola Izola-Scuola media Isola
  Polje 41, 6310 IZOLA - ISOLA
  05 6621720
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • (ni posebnih pogojev)

  Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

  Center za dopisno izobraževanje Univerzum
  Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
  01 5839275
  Pozanimajte se o razpisanih rokih

  V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


  Posebni vstopni pogoji

  • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)