Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

UPI- Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
03 713 3550
Pregled zbirne mape: 3.10.2023 16h
Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA
01 23 44 402
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
04 2804 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR
02 33 12 870
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 2 leti delovnih izkušenj v prosekturi kot obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica ali opravljenih 50 obdukcij, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnim pismom in potrjenim seznamom obdukcij s strani delodajalca.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • Opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik / tehnica zdravstvene nege
 • Potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije, ki vsebuje: pismeno dokumentacijo o opravljenih zahtevanih posegih, potrdilo o sodelovanju pri repoziciji, potrdilo o sodelovanju pri zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta
 • Opravljen zdravniški pregled

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
01 300 21 10
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
01 522 32 55
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege
 • opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege
 • eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
 • vozniški izpit B-kategorije
 • opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Reševalna postaja
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
01 54 83 550
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE
03 42 86 900
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
 • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/ delodajalčevo potrdilo).

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE
03 42 86 900
Pregled zbirne mape: 4.10.2023 16h
Stomatološka klinika
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
01 522 90 19
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.