Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj srednješolska izobrazba in
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zveza plesnih društev Saltare
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
02 252 57 26, 041/852-707
Pregled zbirne mape: 29.9.2023 15h

Posebni vstopni pogoji

Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami kot inspicient. Kandidat ustrezne delovne izkušnje dokazuje z dokazili o samostojnem delu inspicienta/ke pri vsaj desetih gledaliških premierah ali vsaj dvajsetih drugih uprizoritvenih dogodkih. Kandidat svoje sodelovanje dokazuje z navedbo v gledališkem listu; v javni objavi; v špici oddaje /filma/ TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja/vodje tehnike.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
04 2804 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih in
  • dokazila o plesnih koreografijah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zveza plesnih društev Saltare
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
02 252 57 26, 041/852-707
Pregled zbirne mape: 29.9.2023 16h
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
01 56 51 711
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami s področja vodenja scenskih postavitev. Kandidat delovne izkušnje dokazuje z objektivnimi dokazili o sodelovanju v vsaj desetih različnih projektih z navedbo v gledališkem listu, v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s potrdilom producenta/režiserja/scenografa/vodje tehnike. Za vsaj pet navedenih projektov predloži tudi tehnične načrte scenografije. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Slovensko ljudsko gledališče Celje
Gledališki trg 5, 3000 CELJE
03 4264 210
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zveza plesnih društev Saltare
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR
02 252 57 26, 041/852-707
Pregled zbirne mape: 29.9.2023 17h
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
01 56 51 711
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
  • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

RTV Slovenija
Kolodvorska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
01 4753878
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.