Posebni vstopni pogoji

 • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
 • dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • dokazilo o znanju jezikov:
 • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) in
 • znanje albanskega jezika, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
04 2804 800
Pozanimajte se o razpisanih rokih
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 1002 LJUBLJANA-POŠTNI CENTER
01 241 10 00
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

 • dosežena izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC skladno z uredbo, ki določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in
 • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • znanje jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
  • znanje arabskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z arabskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja arabščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev za arabski jezik pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC skladno z uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in
 • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • znanje jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
  • znanje perzijskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 s perzijskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja perzijščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev za perzijski oz. farsi jezik pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
 • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • znanje jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
  • znanje ukrajinskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z ukrajinskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja ukrajinščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.

Za ta katalog trenutno še ni možno pridobiti NPK. Predlagamo, da občasno preverjate seznam v kolikor bo prišlo do kakšnih novosti.


Posebni vstopni pogoji

 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
 • najmanj tri leta izkušenj uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jih kandidat dokazuje s formalnim ali neformalnim potrdilom.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Prekmurska ulica 6, 1000 LJUBLJANA
01 4364792
Pregled zbirne mape: 14.11.2023 9h