Posebni vstopni pogoji

  • osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA
01 200 2848
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.


Posebni vstopni pogoji

  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
  • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.

Izvajalci in datumi pregleda zbirne mape

Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva ulica 8, 1000 LJUBLJANA
01 200 2848
Pozanimajte se o razpisanih rokih

V kolikor ob izvajalcu ni navedenega datuma, trenutno nima razpisanih rokov za pridobitev NPK. Predlagamo, da pokličete Izvajalca in se pozanimate o novih terminih.