Vprašanja in odgovori o NPK


Certifikat o NPK je lahko osnova za morebitno nagrajevanje iz strani delodajalca. Višja plača, kot posledica pridobitve NPK, pa je predvsem odvisna od pogajalskih možnosti imetnika NPK ter po drugi strani delodajalčeve pripravljenosti. V nekaterih panogah so določeni delodajalci certifikate o NPK vključili tudi v kolektivne pogodbe o zaposlovanju.


Potrebno je izpostaviti, da s certifikatom o NPK posameznik na trgu dela lahko dokazuje svojo usposobljenost za določeno poklicno kvalifikacijo, je lahko bolj konkurenčen, vendar možnost zaposlovanja  narekujejo predvsem potrebe delodajalcev, ki so povezane z trenutnimi razmerami na trgu dela in manj „papirji“ s katerimi posameznik razpolaga. Ponovno je potrebno poudariti, da niti certifikat o NPK, niti šolska spričevala in niti diplome še ne pomenijo avtomatsko zaposlitve.


Največje zanimanje za NPK je, kjer so NPK z zakonodajo predpisani kot pogoj za opravljanje določene dejavnosti oziroma kot pogoj za opravljanje določenega poklica (npr. Zakon o zasebnem varovanju, Zakon o prevozu nevarnih snovi ipd.). Povečano zanimanje pa je tudi kjer NPK npr. pomaga pri pridobivanju državnih subvencij ali registraciji dopolnilnih oziroma obrtnih dejavnosti (v primerih, ko izobrazba ne ustreza razpisnim pogojem za pridobitev državne subvencije ali potrebam za registracijo dejavnosti, ponekod zadostuje tudi certifikat NPK o ustrezni strokovni usposobljenosti)

V nadaljevanju podajamo 10 NPK-jev in strokovnih področij kamor jih umeščamo, kjer v dolgoletnem povprečju beležimo visoka zanimanja kandidatov za pridobitev certifikata o NPK:

 1. “Varnostnik/ varnostnica” (področje: zasebno varovanje)
 2. “Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način” (področje: živilstvo in pridelava hrane)
 3. “Maser/maserka” (področje: kozmetika)
 4. “Krupje/ krupjejka” (turizem)
 5. “Izvajalec/ izvajalka betonskih del in NPK izvajalec/ izvajalka zidanja in ometavanja” (področje: gradbeništvo)
 6. “Operater / operaterka na CNC stroju” (področje: strojništvo)
 7. “Čebelar/čebelarka” (področje: kmetijstvo)
 8. “Refleksoterapevt/refleksoterapevtka” (področje: zdravstvo)
 9. “Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu” (področje: socialne storitve)
 10. “Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani in NPK oblikovalec / oblikovalka spletnih strani” (področje: računalništvo)

(Vir: analiza portala NRP SLO )


Podajamo prikaz povpraševanja po 15 najbolj iskanih NPK, ki so jih delodajalci navedli med pogoji za zaposlitev v obdobju 2019.

 1. Varnostnik/varnostnica
 2. Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
 3. Izvajalec /izvajalka del visokih gradenj
 4. Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
 5. Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
 6. Varnostni tehnik/varnostna tehnica
 7. MIG/MAG-varilec/varilka
 8. Viličarist/viličaristka
 9. Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka
 10. Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
 11. Posrednik/posrednica za nepremičnine
 12. Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 13. Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
 14. Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
 15. Maser/maserka

(Vir: podatki Zavoda RS za zaposlovanje)


Posamezniki, ki želijo registrirati ali s.p. ali d.o.o. morajo ob sami registraciji navesti šifro dejavnosti, ki bi jo želeli opravljati. Šifre dejavnosti izhajajo iz Standardne klasifikacije dejavnosti  – SKD 2008. Iz vrste dejavnosti, ki jo stranka navede, je potem odvisno ali stranka potrebuje dokazovati izobrazbeni pogoj in pridobiti obrtno dovoljenje, oz. obrtnega dovoljenja sploh ne potrebuje, niti ne potrebuje izkazati izobrazbenih pogojev.

Za opravljanje t.i. obrtnih dejavnosti – to so dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnosti  (Uradni list RS, št. 63/13) je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje izda območna obrtno podjetniška zbornica, kjer ima podjetje sedež dejavnosti in sicer ob predpogoju, da je izpolnjen izobrazbeni pogoj. Kakšen izobrazbeni pogoj se zahteva za pridobitev obrtnega dovoljenja, si lahko pogledate v dokumentu: Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti. Dokument najdete na spletni strani OZS – Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Izobrazbeni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je različen za vsako dejavnost, je pa kot pogoj določena ustrezna poklicna izobrazba, oz. opravljen mojstrski izpit iz zahtevanega področja.

Dejavnosti, pri katerih pa so (namesto ustrezne izobrazbe) kot pogoj za izkazovanje ustrezne strokovne usposobljenosti, možne tudi posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije, pa so sledeče:

10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic –  NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov  – NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

22.110 – Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila – NPK vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

24.510 – Litje železa – NPK livar

33.120 – Popravila stroje vin naprav  – NPK skrbnik  procesnih naprav  – mehatronik – velja samo za nekatere podrazrede – ne za vse

43.990  – Druga specializirana gradbena dela

 • gradnja temeljev – NPK izvajalec betonskih del
 • vrtanje in kopanje jaškov – NPK upravljalec geovrtalnih strojev
 • betoniranje – NPK izvajalec betonskih del
 • postavljanje dimnikov in peči – NPK vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
 • storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo  – NPK upravljalec mobilnih dvigal

45.200 – Vzdrževanje in popravilo motornih vozil

– popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles – NPK vzdrževalec pnevmatik

96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost

– pedikiranje – NPK pediker

V kolikor pa stranka registrira dejavnosti, ki se nahajajo na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo, v tem primeru izobrazbenega pogoja ni potrebno izpolnjevati.  Seznam teh dejavnosti prav tako najdete na naslovu OZS in sicer: Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Vir: Odgovor je pripravila Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Za podrobnejše informacije predlagamo, da kontaktirate 01 58 30 829 E-naslov: alma.ceman@ozs.si


Prikazanih 5 / 17 Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje